„WIĘCEJ KULTURY – WIĘCEJ TLENU” – DDK W ELITARNYM GRONIE BENEFICJENTÓW PROGRAMU MKIDN „DOM KULTURY +”

W gronie 50 wybranych zadań w programie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne” znalazł się projekt Dąbrowskiego Domu Kultury „Więcej kultury – więcej tlenu”. Jest to spektakularny sukces, gdyż udało się wygrać konkurs grantowy w silnej konkurencji (ponad 150 wniosków rozpatrzonych negatywnie i 17 zdyskwalifikowanych formalnie). To już kolejne udane aplikowanie przez instytucję kultury z Dąbrowy Tarnowskiej do programów operacyjnych MKiDN zarządzanych przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie w ostatnich latach („Kultura Dostępna”, „Infrastruktura domów kultury”, „Kultura w sieci”).

Zadanie w ramach programu „Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne” realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy to działania przygotowawcze, edukacyjne (szkolenia, promocja), ankietowanie                 w środowisku lokalnym wśród beneficjentów z różnych grup wiekowych: seniorów, młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Działania te zostaną przeprowadzone od maja do końca wakacji. Jesienią i zimą przyjdzie czas na realizację konkretnych postulatów w zakresie działań kulturotwórczych, sformułowanych na kilku etapach diagnozowania potrzeb, wnioskowania oraz selekcji pomysłów (np. konkretnych tematów warsztatów, form – spotkań, koncertów, seminariów). DDK liczy bardzo na liderów życia społecznego, kreatywnych i świadomych potrzeb kulturalnych oraz odważnych w stawianiu ambitnych celów mieszkańców. Potencjałem do wykorzystania i zagospodarowania są: kino cyfrowe oraz Ośrodek Spotkania Kultur.

Autorem i koordynatorem projektu „Więcej kultury – więcej tlenu” jest Paweł Chojnowski – dyrektor DDK, ale realizacja tego ambitnego zadania jest obliczona na współpracę z liderami i grupami opiniotwórczymi w środowisku.

About the author: ddk