SZKOLENIA ONLINE DLA DZIECI W RAMACH ZADANIA „SIEĆ NA KULTURĘ” ROZPOCZĘTE.

Dwie grupy dzieci w wieku 10-14 lat szkolą się online pod kierunkiem trenerów – nauczycieli i animatorów wspomagających (Elżbieta Wiatr i Paweł Chojnowski z DDK) w zakresie dostępności zasobów cyfrowych w edukacji zdalnej i stacjonarnej.

Szkolenie odbywa się w ramach cyklu „Sieć na kulturę” za pośrednictwem platformy Teams i składa się z 15 modułów – każdy to dwie jednostki lekcyjne. Szkolenie zakończy się tuż przed wakacjami, dzieci dzięki niemu uzyskają kompetencje z dostępności nieodpłatnych zasobów online, przydatnych w nauce szkolnej (lektury, ćwiczenia i zabawy kształtujące poszanowanie dla historii i języka polskiego, korzystanie z Wikipedii – także w roli współredaktorów, możliwości platformy Google, podstawowe informacje o RODO, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych). Zaletą szkolenia online jest dość duża ilość ćwiczeń praktycznych i sporo czasu przewidzianego dla wsparcia przez trenerów). W zajęciach bierze udział łącznie 13 uczniów dąbrowskich szkół podstawowych, szkolenie odbywa się po południu, nie kolidując z edukacją szkolną, jest darmowe.

Dąbrowski Dom Kultury jako placówka prowadząca zajęcia, dzięki temu zadaniu, wzbogaci swoje zasoby o kilka laptopów, które zostaną wykorzystane w pracy tej placówki. Zyska narzędzia niezbędne do prowadzenia działalności w różnych obszarach kultury (koła zainteresowań, świetlica osiedlowa, edukacja muzealna w Ośrodku Spotkania Kultur).

About the author: ddk