BADANIA „WIĘCEJ KULTURY – WIĘCEJ TLENU” DOBIEGAJĄ KOŃCA.

Dąbrowski Dom Kultury w ramach zadania „Więcej kultury – więcej tlenu” (program Narodowego Centrum Kultury w Warszawie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”) zbliża się do końca diagnozy społecznej, kompletując materiał badawczy do opracowania raportu i rekomendacji do wyboru inicjatyw.
Na diagnozę złożyły się: ankieta przeprowadzona wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów (wzięło w niej udział ponad 300 osób, w tym młodzież, dorośli 30+ i seniorzy – 194), sonda uliczna dla dzieci i pań na spacerze, wywiad pogłębiony z liderami społecznymi (animatorzy społeczni, nauczyciele, samorządowcy, seniorzy – łącznie 10 reprezentantów) oraz warsztaty z zaproszonymi przedstawicielami lokalnej społeczności. Szczególnie ten ostatni element okazał się bardzo twórczy i pomocny w stawianiu wniosków o potrzebach kulturalnych i bolączkach mieszkańców. Prowadzący go zewnętrzny animator, reprezentujący Narodowe Centrum Kultury Aleksander Lysko nie krył satysfakcji, że był to jeden z lepszych warsztatów tego typu w bogatej karierze badacza. Na scenie DDK w „burzy mózgów” i twórczej grze w skojarzenia wzięli udział: Krystyna Guzik, Barbara Dziedzic, Daria Stefańczyk, Katarzyna Reczek, Julia Marek, Julia Drożdż, Hubert Lichorobiec, Dariusz Węglowski, Kacper Marek, Norbert Giza.
Do końca maja powstanie raport z diagnozy opracowany przez dr Annę Witowską (socjolożkę), na stronie internetowej i profilu Facebooka DDK został już opublikowany regulamin naboru pomysłów, z których w czerwcu komisja wybierze 3-7 do realizacji w okresie od 1 sierpnia do 13 listopada b.r. Zostaną one sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury i DDK (łączna kwota 23100 zł).
Pracownicy merytoryczni domu kultury chętnie służą pomocą w przygotowaniu wniosku, w instytucji powstanie punkt konsultacyjny w tej sprawie. Koordynatorką zadania „Więcej kultury – więcej tlenu” jest Agnieszka Świątek. Więcej zdjęć z warsztatów na naszym FB.

Regulamin Naboru Inicjatyw znajduje się w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej na tej stronie internetowej):

http://ddkdabrowa.naszbip.pl/nabor-inicjatyw-w-ramach-zadania-wiecej-kultury-wiecej-tlenu

About the author: ddk