Punkt konsultacyjny dla autorów pomysłów

Przypominamy, że w DDK uruchomiono punkt konsultacyjny dla autorów pomysłów, chcących aplikować w ramach zadania “Więcej kultury – więcej tlenu!” (program MKDNiS “Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”). Można się umawiać z koordynatorką zadania Agnieszka Świątek i dyrektorem DDK Paweł Chojnowski telefonicznie (14-655-9214) na spotkania w dogodnym dla tych autorów terminie. Zachęcamy do współpracy!

About the author: ddk