+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

Raport z diagnozy społecznej “Więcej kultury – więcej tlenu”.

Raport z diagnozy jest dokumentem podsumowującym I etap zadania “Więcej kultury – więcej tlenu” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne 2021. Jesienią będą na jego podstawie realizowane zadania społeczne, finansowane przez NCK i DDK. Ich nabór zostanie przeprowadzony do końca czerwca. Kluczowe dla formy i treści pomysłów / inicjatyw...