+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

„WIĘCEJ KULTURY – WIĘCEJ TLENU” – SEGMENT SENIORALNY PROJEKTU

Zadanie „Więcej kultury – więcej tlenu” w II części (po diagnozie społecznej zakończonej wydaniem Raportu diagnostycznego, zawierającego rekomendacje do wyboru priorytetowych inicjatyw) to kilka segmentów środowiskowych, realizowanych latem i jesienią przez DDK, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (program „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”). Jednym z nich jest cykl warsztatów, zakończonych uroczystym...