„WIĘCEJ KULTURY – WIĘCEJ TLENU” – SEGMENT SENIORALNY PROJEKTU

Zadanie „Więcej kultury – więcej tlenu” w II części (po diagnozie społecznej zakończonej wydaniem Raportu diagnostycznego, zawierającego rekomendacje do wyboru priorytetowych inicjatyw) to kilka segmentów środowiskowych, realizowanych latem i jesienią przez DDK, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (program „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”). Jednym z nich jest cykl warsztatów, zakończonych uroczystym podsumowaniem z koncertem. Beneficjentami byli seniorzy działający w Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy DDK. Pod koniec lata w sali zajęć domu kultury odbyły się warsztaty z dziewiarstwa artystycznego (druty, szydełko), prowadzone przez Teresę Wójtowicz.
Wzięły w nich udział Panie: Krystyna Morawiec, Maria Fijał, Alicja Antosz, Krystyna Misiaszek-Pawlina, Anna Masłoń, Janina Mikos, Matylda Golemo, Helena Sacha, Janina Wąż i Elżbieta Sas. Powstały piękne serwety – „łapacze snów”. Druga forma edukacji artystycznej to zajęcia z malowania zalipiańskich motywów na deskach i innych ozdobach. Prowadzone one były przez animatorki z Domu Malarek w Zalipiu w ich siedzibie. Oprócz pięciu spośród wymienionych powyżej wzięły udział jeszcze Panie: Halina Barabasz, Jadwiga Zduńczyk-Karlikowska, Krystyna Szułakiewicz, Maria Garncarz, Agata Wilk, Irena Augustyńska, Barbara Błachaniec, Krystyna Guzik, Krystyna Skowron. Wiedzę o filmie i pasję filmową seniorzy rozwijali podczas warsztatów klubowych (prelekcja, oglądanie wartościowego utworu, dyskusja po zakończeniu projekcji).
Prace plastyczne powstałe na warsztatach zostały zaprezentowane na wystawie w galerii DDK podczas podsumowania segmentu p.n. „Aktywny senior dąbrowski”. Pięknym akcentem muzycznym uroczystości był koncert piosenki francuskiej w wykonaniu krakowskiej szansonistki Yagi Kowalik, z akompaniamentem akordeonisty Walentina Dubrowskiego. Artyści zaprezentowali w ciekawej interpretacji ballady z repertuaru m.in.: Juliette Greco, Edith Piaf i Charlesa Aznavoura. Yaga Kowalik to uczestniczka programów telewizyjnych, teledysku do piosenki „Cracovie” nagranej w celach promocyjnych we Francji, targów płytowych „Midem” w Cannes. Ma na swoim koncie występ na międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. W latach 90-ych XX w. była na stypendium piosenkarskim w Paryżu, gdzie uczęszczała do prestiżowego „Conservatoire Mobel”. W stolicy Francji poznała kompozytora Norberta Chiche, tam rozwinęła się u niej miłość do piosenki francuskiej i rozszerzały się jej doświadczenia artystyczne w interpretacji prezentowanych podczas recitalu ponadczasowych piosenek. Koncert bardzo się spodobał licznej publiczności, nad wizualną stroną czuwał Paweł Chojnowski – Dyrektor DDK, o walory akustyczne zadbał Wojciech Kuta.

About the author: ddk