TWÓRCY KULTURY POWIŚLA DĄBROWSKIEGO WYSTAWIAJĄ SWOJE PRACE

Doroczna wystawa członków Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego została otwarta w galerii DDK 23 października. Złożyły się na nią bardzo interesujące i różnorodne prace prezentowane przez osiemnaścioro artystek i artystów. Bogata tematyka, różne style i formy artystyczne świadczą o indywidualnym rozwoju i poszukiwaniu nowych form wyrazu. Można oglądać obrazy olejne, ikony, hafty diamentowe i koralikowe, ceramikę, małe formy rzeźbiarskie, płaskorzeźby, dziewiarstwo („łapacze snów”), a nawet sztukę kaligrafii.
Wernisażowi towarzyszyły utwory grane na pianinie przez Łukasza Chmiela. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy DDK (8:00-20:00 od poniedziałku do soboty, 14:00-20:00 w niedziele) do połowy listopada. Organizatorami wystawy są: dom kultury i STKPD. Wystawiają: Dagmara Szlosek, Małgorzata Mazur, Anna Morawiec, Iwona Bielaszka-Podsada, Agata Wrona, Ewa Łazowska, Danuta Szczygieł, Edmund Wilk, Barbara Gawlik, Wiktor Mazur, Marina Hryhorjewa, Elżbieta Wiatr, Justyna Wiatr, Wiktoria Kopieć, Stanisław Stroński, Monika Bielat-Sobiczewska, Janina Mikos.

About the author: ddk