PIĘKNE, PEŁNE ENERGII I RADOŚCI UPAMIĘTNIENIE NADCHODZĄCEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Projekt społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej „Wszyscy nosimy w sobie talent” miał wielki finał w sali kinowej DDK w niedzielę 7 listopada, u progu obchodów Święta Niepodległości w gminie. W koncercie, który uświetnił 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i był podsumowaniem projektu koordynowanego przez Renatę Bułat i Lucynę Chojnowską, wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, ich rodzice i goście specjalni: Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Mariola Kobos – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Grażyna Marek – Wicedyrektor SP nr 1, Marek Bator – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Halina Gąciarz – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP nr 1 i Krzysztof Kochanek – nauczyciel SP nr 1. Imprezę uroczyście zainaugurowali współorganizatorzy: Dorota Długoń – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Paweł Chojnowski – Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury.
Koncert składał się z dwóch części. W pierwszej dzieci, młodzież i dorośli zaśpiewali kilkanaście piosenek, zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie, połączonych motywem walki o niepodległość. Solistom, duetom i zespołowi wokalnemu towarzyszyli muzycy: Bartłomiej Więcek, Wojciech Kuta, Roman Barszcz, Hanna Rej, Hubert Lichorobiec, członkowie grupy Obywatele DT – Norbert Giza, Ryszard Streb i gościnnie Michał Gąsior. Wokalistów do występu przygotowała Irena Juchniewicz – Miękina. W drugiej części pięknego menueta zatańczyły przygotowane przez Gabriela Skibę dwie formacje: dziecięca, złożona z uczniów SP nr 1 oraz dorosła, którą tworzyli rodzice małych tancerzy i wokalistów oraz goście specjalni. W pierwszej parze dorosłej formacji widzowie zobaczyli Mariolę Kobos i Krzysztofa Kaczmarskiego.
Sala kinowa była pełna, gromkie brawa nagradzały co parę minut uczestników koncertu. Na widowni nie zabrakło przedstawicieli samorządu lokalnego w osobach Marty Chrabąszcz – Przewodniczącej Rady Powiatu i Wiesława Mendysa – Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przybył również Aleksander Lysko – animator reprezentujący Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, opiekun zadania „Więcej kultury – więcej tlenu”, realizowanego przez Dąbrowski Dom Kultury i finansowanego ze środków NCK w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”. Podziękowania należą się również drugiemu sponsorowi – Bankowi Spółdzielczemu, który dofinansował tkaniny na kostiumy, oraz Ochronce im. Jana Pawła II za wypożyczenie części kostiumów dla małych tancerzy.

About the author: ddk