PIĘKNE AKWARELE W GALERII DDK

W Dąbrowskim Domu Kultury została otwarta wystawa akwareli Moniki Bielat-Sobiczewskiej z Tarnowa. Prace prezentują bardzo wysokim poziom artystyczny, ukazują ciekawe tematy (szczególne wrażenie robią polne strachy), dowodzą świetnej kompozycji i umiejętnego operowania kolorem. Wśród gości wernisażu 20 listopada nie zabrakło przyjaciół artystki, malarzy i miłośników sztuki. Byli obecni przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych, między innymi: Anna Bogacz – Kierowniczka Zespołu Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie, Andrzej Szpunar – Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Tarnowie i były Dyrektor Muzeum Okręgowego, Krystyna Guzik – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK, Elżbieta Wiatr – Prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego.
Miłym akcentem były upominki – akwarele podarowane przez Monikę Bielat-Sobiczewską kilku osobom: Pawłowi Chojnowskiemu – Dyrektorowi DDK, Edmundowi Wilkowi – honorowemu Prezesowi STKPD, obecnej szefowej stowarzyszenia Elżbiecie Wiatr oraz Stanisławowi Strońskiemu – współautorowi koncepcji wystawy w galerii DDK.
Monika Bielat-Sobiczewska jest absolwentką tarnowskiego Zespołu Szkół Plastycznych i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Wydział – Edukacja Artystyczna). Ważną rolę w kształtowaniu jej talentu i wiedzy odebrał ceniony tarnowski pedagog Piotr Drobiecki. Jej kariera zawodowa to praca nauczycielki w szkołach podstawowych na terenie Tarnowa (nr: 23, 10 i 5). Jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich a od niedawna również dąbrowskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Zorganizowała kilka wystaw indywidualnych, brała udział w wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.
Jedne z najciekawszych wydarzeń artystycznych z jej udziałem z ostatnich lat:
• 2018 r.: wystawa indywidualna w Muzeum Okręgowym w Tarnowie; udział w Międzynarodowej Wystawie Akwareli w ramach 21. Międzynarodowego Sympozjum ECWS – Pałac Sztuki – Kraków; udział w wędrującej wystawie Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich – Grudziądz, Pruszków, Gorzów Wielkopolski, Skaryszew, Kraków, Dębica, Warszawa.
• 2019 r.: udział w Salonie Wiosennym – BWA – Tarnów; udział w wystawie „Magia miejsc” – Centrum Kultury – Wrocław; „Pod niebem rodzinnym” – wystawa indywidualna w Galerii Sztuki MOK w Dębicy; udział w wędrującej wystawie SAP.
• 2020 r.: udział w Międzynarodowym Festiwalu „MiniWatercolor – Kijów 2020”.
• 2021 r.: udział w VIII Plenerze Malarsko-Rzeźbiarskim „Barwy Dąbrowy” w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wystawa akwareli Moniki Bielat-Sobiczewskiej będzie dostępna dla zwiedzających w galerii DDK w godzinach pracy domu kultury do 10 grudnia.

About the author: ddk