SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM W OSK

Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z Dąbrowskim Domem Kultury od wielu lat organizują spotkania dzieci ze św. Mikołajem. Nawet w 2020 r., mimo pandemii i lockdownu, zostały przygotowane paczki i przekazane najmłodszym. W tym roku organizatorzy zdecydowali o zaaranżowaniu spotkania, z zachowaniem szczególnych rygorów sanitarnych, w dużej sali Ośrodka Spotkania Kultur. W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia COVID-19 zdecydowano o podzieleniu spotkania na cztery tury i zachowanie długich przerw na wietrzenie pomieszczenia i bezpieczne minięcie się grup. Wymagano zakładania maseczek (miały je nawet elfy pomagające w obdarowaniu milusińskich prezentami przez św. Mikołaja), rozsadzono uczestników z zachowaniem bezpiecznej odległości, zmniejszono liczebność uczestników spotkań (ze stu do siedemdziesięciu pięciu jednorazowo), ograniczono kontakt z przybyszem z Laponii do niezbędnego minimum (zdjęcie, przekazanie paczki, wierszyk lub piosenka w wykonaniu dziecka – tylko na wyraźne życzenie rodzica).
Warto zaznaczyć, że żadne dziecko nie zostało odrzucone. Przyjęto wszystkie zgłoszenia, zwiększając budżet wydarzenia – dzięki wielkiemu wysiłkowi organizatorów i pozyskaniu dodatkowych sponsorów. Spotkanie mikołajkowe było możliwe dzięki wsparciu finansowemu rad osiedlowych nr 1 i 2 (z przewodniczącymi Andrzejem Gizą i Marcinem Kądzielawą) oraz posłów na Sejm RP: Wiesława Krajewskiego i Piotra Saka oraz posła do PE Patryka Jakiego.
W organizację spotkania zaangażowały się pracownice DDK: Danuta Wiśnicka i Paulina Białas oraz wcielające się w rolę pomocnych elfów dzieci z Centrum Osiedlowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

About the author: ddk