Nowe obostrzenia sanitarne – kontrola frekwencji

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW DO KINA I NA IMPREZY DDK W OKRESIE OBOSTRZEŃ COVID-19
Stan prawny na 15.12.2021 r.
Podstawa prawna: Nowelizacja rozporządzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 listopada 2021 r. w sprawie obłożenia widowni w kinach, teatrach, operach, filharmoniach, domach i ośrodkach kultury, a także podczas koncertów.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się kolejnej fali pandemii koronawirusa w Polsce oraz w trosce o przestrzeganie prawa, w poczuciu odpowiedzialności i konsekwencji z tego tytułu, wprowadza się następujące zasady kontroli frekwencji na imprezach otwartych w sali kinowej DDK oraz w Ośrodku Spotkania Kultur:

  1. W przypadku imprez z wstępem wolnym wprowadza się imienne wejściówki, procedowane dalej jak bilety wstępu opisane poniżej. Wejściówki mogą być bezpłatne lub płatne.
  2. Zakup biletów w kasie albo online za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej DDK / wydanie wejściówek odbywa się do limitu 30% widowni, czyli 52 w przypadku sali kinowej, 60 w przypadku sali OSK.
  3. Zakup biletu / wydanie wejściówek powyżej limitu określonego w p.2. może się odbyć tylko w kasie po okazaniu certyfikatu co najmniej dwukrotnego zaszczepienia przeciw COVID-19.
  4. Brak zgody na okazanie kasjerce certyfikatu szczepienia jest równoznaczny z odmową sprzedania ponadlimitowego biletu wstępu / wydania ponadlimitowej wejściówki.
  5. Zasady wprowadza się od 15 grudnia 2021 r. do odwołania albo do zmiany po kolejnej nowelizacji aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pandemicznego.

About the author: ddk