+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

KONCERT „SOLIDARNI Z UKRAINĄ” – zapraszamy!

Koncert „Solidarni z Ukrainą” jest wyrazem potrzeby niesienia pomocy osobom boleśnie dotkniętym skutkami barbarzyńskiej napaści na sąsiadującą z nami Ukrainę. Pomoc chcą ofiarować uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, zapraszając wszystkich ludzi dobrej woli na koncert, który odbędzie się 10 marca 2022 roku o godzinie 17:00 w Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie...