UPAMIĘTNIENIE TRAGEDII DĄBROWSKICH ŻYDÓW

Dąbrowski Dom Kultury, Zespół Szkół  im. K.K.Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie serdecznie zapraszają na uroczyste obchody

80. Rocznicy AKTION REINHARDT w Dąbrowie Tarnowskiej, które odbędą się 16 września 2022 r.

I część odbędzie się na cmentarzu żydowskim (Upamiętnienie 80.Rocznicy Zagłady Dąbrowskich Żydów – przy Pomniku Ofiar Holocaustu – godz.10:00). Dalsza część uroczystości – Ośrodek Spotkania Kultur (dawna synagoga).

W programie:

– Powitanie zebranych

– Wystąpienia zaproszonych gości

– Prelekcja na temat Akcji Reinhardt w Generalnej Guberni (Instytut Pamięci Narodowej).

– Świadectwa Ofiar Holocaustu odczytywane przez uczniów Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

– Krótka część artystyczna

– Uroczyste otwarcie wystaw: “Aktion Reinhardt 1942-1943”, “Polacy ratujący Żydów”

– Zwiedzanie wystaw.

Patronat honorowy objęli: Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski.

About the author: ddk