INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW PRZY DDK

20 września zainaugurowano kolejny rok akademicki w historii Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. W uroczystości wziął udział Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, gratulując i życząc pomyślności studentom w spełnieniu ich zamierzeń. Inauguracja rozpoczęła się od wysłuchania hymnu „Gaudeamus Igitur”, następnie Krystyna Guzik – Prezeska Zarządu UTW przedstawiła program na rok akademicki 2022/23. Paweł Chojnowski – Dyrektor DDK mówił szczegółowo o ofercie kulturalnej dla seniorów (koncerty, transmisje z MET, wystawy). W imieniu Krzysztofa Kaczmarskiego – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej przekazał także najlepsze życzenia i zapewnienia o wsparciu inicjatyw senioralnych. Wykład inauguracyjny na temat historii Krymu wygłosił dr Marek Smoła. Miłą niespodziankę sprawili wchodzącym do sali kinowej seniorom uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy rozdawali wszystkim elementy odblaskowe. Za tę inicjatywę Zarząd UTW serdecznie dziękuje dyrekcji Szkoły, pani Małgorzacie Gawlik i młodzieży.

About the author: ddk