LAUREACI ELIMINACJI POWIATOWYCH 68. EDYCJI OKR W DĄBROWIE

W trudnym czasie popandemicznym i wojennym odbyła się 68. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (eliminacje dla powiatu dąbrowskiego). Głównym organizatorem tej ogólnokrajowej rywalizacji jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie, eliminacje przeprowadzono dzięki prężnej współpracy Dąbrowskiego Domu Kultury i Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu (Biuro Organizacyjne w Tarnowie). Zgłosiły się cztery bardzo wrażliwe młode kobiety (uczennice I LO w Dąbrowie) i dorosła (absolwentka tej szkoły). Każda z prezentacji była oryginalna i dowodziła dużego wkładu pracy w interpretację tekstu oraz wysokiego poziomu merytorycznego. Obsadzone zostały wszystkie regulaminowe kategorie: turniej recytatorski, poezja śpiewana i „wywiedzione ze słowa”.

Jury w składzie: Ilona Stanaszek (Przewodnicząca), Jakub Rzeszuto, Paweł Chojnowski (członkowie) po przesłuchaniu uczestników postanowiło nagrodzić następujące osoby:

  • turniej poezji śpiewanej:

Nagroda – Patrycja Cudak (I LO w Dąbrowie Tarnowskiej)

  • turniej recytatorski, szkoły:

Nagroda – Julia Kądzielawa  (I LO w Dąbrowie Tarnowskiej)

  • turniej recytatorski, dorośli:

Nagroda – Oliwia Trójniak

  • wywiedzione ze słowa

Nagroda – Oliwia Trójniak.

Do etapu rejonowego w Tarnowie jury deleguje laureatów. DDK ufundował nagrody książkowe dla laureatów i dyplomy dla wszystkich uczestników.

About the author: ddk