EKSPONATY ARCHEOLOGICZNE ODKRYTE PODCZAS BUDOWY OBWODNICY DĄBROWY TRAFIĄ NA WYSTAWĘ DO OŚRODKA SPOTKANIA KULTUR

25 pudełek eksponatów archeologicznych, które zostały odkryte podczas prac budowlanych przy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w 2015 r. stanowi ciekawy zbiór, głównie pozostałości ceramicznych, monet, części przedmiotów. Wszystkie zostały opisane, zinwentaryzowane w krakowskiej pracowni “Pangea” Marta Chwałek i trafiły do muzeum w byłej synagodze (Ośrodek Spotkania Kultur). Pracownicy Dąbrowskiego Domu Kultury i studentki z Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie w ramach praktyk przygotowują wystawę najciekawszych eksponatów. Wśród nich jest na pewno unikatowy krzemień sprzed kilku tysięcy lat.

W czasie prowadzenia robót ziemnych w rejonie rzeki Breń napotkano ślady przeszłości. Odnaleziono wówczas fragmenty naczyń ceramicznych i drewniane konstrukcje, które sugerowały istnienie wczesnośredniowiecznego budownictwa na tym właśnie obszarze. Potwierdziło to wcześniejsze przypuszczenia o obecności osady wielokulturowej datowanej na okres prehistoryczny lub nowożytny, o czym świadczyły odnalezione w 2006 roku pozostałości ceramiki, a także najcenniejsze z odkryć – odłupek z krzemienia wołyńskiego datowany na epokę kamienia.

Podczas badań wykopaliskowych w 2015 r. zarejestrowano 282 obiekty archeologiczne, wśród których znajdowały się znaleziska datowane na okres nowożytności, kultury mierzanowickiej, epoki kamienia, czy pradziejów.

Odkryto wówczas pięć wyrobów krzemiennych, wśród których dwa datowane są na młodszą epokę kamienia oraz wczesną epokę brązu. W posiadaniu Dąbrowskiego Ośrodka Spotkania Kultur znajduje się najcenniejszy z artefaktów – krzemień wykonany w technice lewaluaskiej.

Tym, co sprawia, że odzyskany artefakt jest tak wyjątkowy, są jego odmienne od innych kamieni cechy technologiczne i typologiczne. Cechy te mogą być powiązane z osadnictwem z czasów epoki brązu, które mogło znajdować się na stanowisku jego odkrycia. Więcej o dąbrowskim krzemieniu można będzie wkrótce przeczytać na stronie internetowej OSK i dowiedzieć się o nim, a przede wszystkim zobaczyć go w naszym muzeum.

Drugim interesującym przedmiotem są dobrze zachowane dwie podkowy z epoki nowożytnej (i części innych podków z podobnego okresu). Należy je łączyć ze stanowiskiem starej kuźni badanej na stanowisku archeologicznym obok budowanej kilka lat temu obwodnicy. Więcej o tym i innych elementach nowej ekspozycji w OSK napiszemy w osobnym materiale.

About the author: ddk