XIV „POSZUKIWANIA”

Dąbrowski Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w XIV Międzypowiatowym Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”.

DDK jest organizatorem eliminacji dla powiatu dąbrowskiego i współorganizatorem – obok Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie – całego turnieju (od początku jego istnienia).

Każda placówka oświatowa i kulturalna może z terenu powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego zgłosić maksymalną liczbę uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych: recytacja – 4, poezja śpiewana – 2. Turniej zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach artystycznych i 3 grupach wiekowych:

kategorie wiekowe: I-szkoły podstawowe, młodsi uczniowie (klasy IV-VI, II SP – starsi uczniowie (VII-VIII ), III-szkoły ponadpodstawowe,

kategorie artystyczne:

    a)  konkurs recytatorski (wszystkie kat.wiekowe),

b)  poezja śpiewana (kat.wiekowe II i III).

Uczestnicy turnieju prezentują teksty literackie, które powstały w latach 1914-2023. Szczególnie ceniony jest nowy repertuar, nieeksploatowany w innych konkursach, w przypadku poezji śpiewanej nowatorska, własna aranżacja.

Eliminacje powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej (sala lustrzana i kinowa DDK) zaplanowano na 18 października, finał międzypowiatowy z udziałem laureatów eliminacji z trzech ośrodków odbędzie się w siedzibie MOK w Brzesku 27 października.

Szczegółowy regulamin wraz z kartą zgłoszenia i klauzulami (RODO, prawa do wizerunku) znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej DDK: http://ddkdabrowa.naszbip.pl/regulaminy-konkursow-artystycznych

About the author: ddk