CZYTANIE DĄBROWSKIEJ TORY

W Ośrodku Spotkania Kultur zweryfikowano wiedzę o będących w posiadaniu tej instytucji dwóch zwojach żydowskiej Tory. W symbolicznym czytaniu obu egzemplarzy (odczytywanie wybranych fragmentów) wzięli udział: ks.prof. Tadeusz Brzegowy, ks.Ryszard Piasecki i Paweł Chojnowski – przewodnik muzealny i dyrektor DDK.

Ks.prof. Tadeusz Brzegowy to znany i ceniony biblista, profesor teologii. Specjalizuje się w teologii Starego Testamentu, szczególnie w literaturze prorockiej oraz poezji biblijnej.

W latach 1976–1978 był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Od 1976 do 1992 wykładał biblistykę w Tarnowskim Instytucie Teologicznym, a od 1992 egzegezę Starego Testamentu w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Był współredaktorem serii wydawniczej “Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych”, a także jednym z tłumaczy Biblii Paulistów. Znalazł się też w komitecie redakcyjnym “Nowego Komentarza Biblijnego”. Opublikował sześcioczęściowy podręcznik dotyczący Starego Testamentu, wznawiany przez tarnowskie wydawnictwo “Biblos”. Był też członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

Po analizie stwierdzono kompletność dwóch Sefer Tora (zwojów zawierających Pięcioksiąg Mojżesza) i ich dobry, mimo tragicznych czasów Holocaustu i wielu dziesiątków lat przechowywania świętych zwojów, stan techniczny (miejsca zszywania ręcznego części pergaminu, zdobne liternictwo hebrajskie).

Dzięki ogromnej wiedzy, życzliwości i czasowi poświęconemu przez ks.prof. Tadeusza Brzegowego i inicjatywie oraz kontaktom ks.Ryszarda Piaseckiego udało się zweryfikować dotychczasowy stan wiedzy na temat tych cennych zasobów muzealnych byłej synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dwa zwoje Tory ocalały w cudowny sposób, dzięki heroizmowi anonimowego mieszkańca Dąbrowy, który zdeponował je najprawdopodobniej na przełomie 1941 i 1942 r. w sanktuarium Redemptorystów w Tuchowie oraz zakonnikom tuchowskim ryzykującym swoje życie, stając się strażnikami dąbrowskiej Tory.

About the author: ddk