DOBIEGA KOŃCA REALIZACJA ZADANIA „WIĘCEJ KULTURY – WIĘCEJ TLENU”

Dwa spośród czterech zgłoszonych przez mieszkańców inicjatyw w ramach zadania „Więcej kultury – więcej tlenu” w najbliższych dniach będą miały swój finał.

Segment „InteGRAcja na Spadowej” zostanie zakończony wydrukiem gry planszowej, której prototyp by już sprawdzany przez graczy. Trwają prace nad pudełkiem i grafiką oryginalnych narzędzi (samolociki, karty do gry z pytaniami i róża wiatrów). Projekty graficzne opracowali: Justyna Wiatr i Kamil Szewczyk. Nad strategią gry pod kierunkiem animatora Kamila Szewczyka, wspierani przez instruktorki Centrum Osiedlowego Paulinę Białas i Elżbietę Wiatr pracowali uczestnicy zajęć na świetlicy: Maciej Jaworski, Mateusz Szpotan, Dominik Gromski, Sebastian Żołądź, Paweł Monkiewicz, Przemysław Minorczyk, Ignacy Świętek, Jakub Celak, Emilia Celak, Kamila Minorczyk, Natalia Tomoś oraz Karolina Szkutnik.

Segment „Wszyscy nosimy w sobie talent” jest na etapie prób scenicznych uczestników warsztatów muzycznych i choreograficznych. Wielki finał odbędzie się na scenie w sali kinowej DDK w niedzielę 7 listopada o godz.16:00, u progu obchodów Święta Niepodległości w Dąbrowie Tarnowskiej. W koncercie, uświetniającym 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i podsumowującym projekt koordynowany przez Renatę Bułat i Lucynę Chojnowską wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, ich rodzice i goście specjalni. Warto dodać, że w ramach integracji między segmentami zadania do realizacji włączyli się też beneficjenci zakończonego już segmentu „Dąbrowskie Jam Session…” – zespół muzyczny „Obywatele DT”, który zadba o oprawę koncertu listopadowego.

Na tych działaniach zakończy się zadanie „Więcej kultury – więcej tlenu”, które w I części było szczegółową i wnikliwą analizą potrzeb społecznych mieszkańców (zakończoną wydaniem „Raportu diagnostycznego” i wyborem czterech inicjatyw do realizacji), w drugiej realizacją tych incjatyw.

Zadanie „Więcej kultury – więcej tlenu”, realizowane jest przez Dąbrowski Dom Kultury i finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”.

About the author: ddk