KLUB FILMOWY „SOKOLE OKO” – TRAFIONA PROPOZYCJA DLA SENIORÓW

Od kilkunastu miesięcy działa w Kinie „Sokół” cyklicznie – średnio raz w miesiącu – klub dyskusyjny „Sokole Oko”. Formuła przewiduje wspólne oglądanie filmów, stanowiących ciekawy materiał do rozmowy. Repertuar jest wybierany kolegialnie, na podstawie kilku propozycji moderatora – Pawła Chojnowskiego, który wygłasza też za każdym razem krótkie prelekcje wprowadzające na temat oglądanych filmów i inspiruje dyskusje po projekcji. Rozmowy odbywają się kawiarnianej atmosferze, przy stolikach klubowych, herbacie i ciasteczkach. Oferta jest skierowana do członków UTW przy DDK, ale ma formułę otwartą, do klubu można w każdej chwili dołączyć, nie ma też warunków wiekowych. Regularnie w spotkaniach uczestniczy 8-12 osób, koordynatorem ze strony UTW jest Wiceprezes Zarządu Uniwersytetu Marian Rzeźnik. Ostatnio oglądane i dyskutowane żarliwie pozycje to m.in.: „Śubuk”, „Chrzciny”, „Orzeł: Ostatni patrol”. Dominuje kino polskie, ale zdarzają się też oscarowe produkcje amerykańskie i wartościowe propozycje filmów europejskich (np. „Na rauszu”, „Dom Gucci”, „Boscy”).

About the author: ddk