ŚWIĘTO LITERATURY PIĘKNEJ I BALLADY – XIV TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ „POSZUKIWANIA” W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

W trzech powiatach odbywa się turniej recytatorski i poezji śpiewanej, którego ideą jest poszukiwanie nowych interpretacji w literaturze współczesnej, nowych aranżacji muzycznych w balladach. Nacisk kładziony jest przez organizatorów i jurorów na umiejętność przekazu emocji i nawiązania więzi ze słuchaczami. Szczególnie ceniony jest nowy repertuar i nowatorskie podejście adaptacyjne młodych twórców – recytatorów poezji i prozy oraz bardów.

Organizatorami turnieju są: Dąbrowski Dom Kultury, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie. Organizatorem eliminacji dla powiatu dąbrowskiego był Dąbrowski Dom Kultury. Prezentacje konkursowe odbyły się w DDK 24 października 2023 r. w różnych kategoriach wiekowych i formalnych. W szranki stanęło ponad 40 uczestników z blisko 10 szkół z różnych gmin powiatu (Dąbrowa, Olesno, Szczucin).

Oceniali jurorzy: Ilona Stanaszek, Marta Warias, Anna Piotrowska (przewodniczący w poszczególnych kategoriach), Bogumiła Miodowska-Ćwierz, Jakub Rzeszuto, Paweł Chojnowski.

Wyniki turnieju:

  • recytacja – klasy IV-VI ze szkół podstawowych

I miejsce ex aequo – Miłosz Ptak (SP w Gruszowie Wielkim) i Maria Chmura (SP w Smęgorzowie)

II miejsce – Julia Koza (SP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej)

III miejsce ex aequo – Łucja Dzięgiel (SP w Szczucinie) i Karolina Krawczyk (SP w Smęgorzowie),

wyróżnienia – Natalia Kowal (SP w Oleśnie), Edyta Toczek (SP w Gruszowie Wielkim), Amelia Morawiec (SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej), Tomasz Łata (SP w Laskówce Chorąskiej),

  • recytacja – klasy VII-VIII ze szkół podstawowych

I miejsce – Marcin Gadziała (SP w Smęgorzowie)

II miejsce – Judyta Kądzielawa (SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej)

III miejsce – Kinga Fido (SP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej),

  • recytacja – szkoły ponadpodstawowe

I miejsce – Emilia Ciepiela (I LO w Dąbrowie Tarnowskiej)

II i III miejsce – nie przyznano,

wyróżnienie – Maria Misiaszek (I LO w Dąbrowie Tarnowskiej),

  • turniej poezji śpiewanej

·       Klasy VII-VIII ze szkół podstawowych:

I miejsce – Joanna Piątek (SP w Oleśnie)

II i III miejsce – nie przyznano, wyróżnienia – Julia Kurnal (SP w Słupcu) i Magdalena Sytoń (SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej),

·       szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Patrycja Cudak (I LO w Dąbrowie Tarnowskiej)

II miejsce – Julia Kądzielawa (I LO w Dąbrowie Tarnowskiej)

III miejsce – nie przyznano.

Laureaci podium (I-III) zostali zakwalifikowani do udziału w turnieju finałowym w Brzesku, który odbędzie się 27.10 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury.

DDK ufundował wszystkim uczestnikom eliminacji słodki poczęstunek i dyplomy za udział, natomiast zdobywcy miejsc i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe.

Nagrody i dyplomy wręczali: Anna Mikos – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego (w imieniu Starosty) oraz Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

About the author: ddk