+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

"Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia"

(Jan Jakub Rousseau)

Konkursy i turnieje organizowane przez Dąbrowski Dom Kultury

Klauzula ogólna dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku

INFORMACJE O DDK

HISTORIA

Dowiedz się więcej

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na rzecz Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, zwanego dalej DDK swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas Konkursu / turnieju/zawodów, w celu wykorzystania ich przez DDK w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video),
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet.

2. Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych   i nagraniowych w związku z ich udziałem w Konkursie / turnieju / zawodach.

3 W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu / turnieju / zawodów klauzula jest akceptowana prawnie przez rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniej osoby.

5. Akceptacja warunków niniejszej klauzuli odbywa się poprzez potwierdzenie udziału w konkursie w karcie zgłoszenia. 

 

IX MIĘDZYGMINNY FESTIWAL KOLĘD

DĄBROWA – RADGOSZCZ 2022

 

  1. Organizatorami festiwalu są: Dąbrowski Dom Kultury i Urząd Gminy w Radgoszczy.
  1. Celem imprezy jest propagowanie pięknej tradycji kolędowania wśród dzieci i młodzieży, przekazywanie jej kolejnym pokoleniom oraz promocja talentów wokalnych i muzycznych w obu gminach.
  1. Festiwal odbywa się dwuetapowo: eliminacje w gminach odpowiednio – w DDK bdla Gminy Dąbrowa Tarnowska 11.01 o godz.9:00, w Szkole Podstawowej w Radgoszczy dla Gminy Radgoszcz 9.01 o godz.15:00 i finał międzygminny w DDK 16.01 o godz.16:00. Termin zgłaszania uczestników do organizatorów eliminacji w poszczególnych gminach – 5.01.
  1. Jury powołane przez organizatorów w ocenie prezentacji będzie brało pod uwagę:

dobór repertuaru, warunki wokalne (emisja głosu, rytmiczność, barwa i tonacja)  i ogólne wrażenie artystyczne. Dopuszczalny jest nagrany podkład muzyczny (bez wokalu i chórów), szczególnie cenione będą oryginalne aranżacje odbiegające od znanych wykonań albo kompozycje własne.

 

  1. Ocena odbywać się będzie w następujących odrębnych kategoriach:

– wokaliści (6 kat. wiek. – przedszkolaki, klasy I-II, III-IV, V-VI ze szkół podstawowych, VII-VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych),

– zespoły (2 kategorie wiekowe: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).

 

  1. Uczestnicy zgłaszają do festiwalu po jednym utworze.
  1. Laureaci miejsc I-III i wyróżnień otrzymają pamiątkowe dyplomy i puchary. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publicznej prezentacji nagrodzonych wykonawców na oficjalnym kanale DDK YouTube i na oficjalnych profilach portalu „Facebook” DDK oraz UG w Radgoszczy z dostępem publicznym, ogólnym.
  1. Zgłoszenie należy przesłać e-mailem lub pocztą na adresy organizatorów eliminacji (DDK – Dąbrowa, Urząd Gminy w Radgoszczy – Radgoszcz) na karcie załączonej do niniejszego regulaminu – w nieprzekraczalnym terminie do 5.01.2022 r.

(e-mail: DDK – ddk0@op.pl , 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 11, UM – promocja.radgoszcz@wp.pl, pl. św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) wraz z załącznikami: RODO i zgoda dotycząca publikacji wizerunku (skan podpisanego oryginału).

VIII GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY


REGULAMIN KONKURSU

Organizator: DĄBROWSKI DOM KULTURY, 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Kościuszki 11 – tel. 14-655-9214, e-mail: ddk0@op.pl

I. Cele konkursu:
– kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
– prezentacja uzdolnień i umiejętności plastycznych.

II. Uczestnicy
– uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska.

III. Zasady uczestnictwa:
– Konkurs ma charakter indywidualny i każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 stroik. – Prace zbiorowe nie będą poddawane ocenie. Szkoły mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 10 stroików wykonanych indywidualnie przez uczniów.
– Każdy stroik musi być opisany i zawierać dane (imię i nazwisko wykonawcy, klasa i nazwa szkoły).

IV Termin zgłoszeń:
– Stroiki należy dostarczyć do Dąbrowskiego Domu Kultury do dnia 10 grudnia 2021 r.

V. Ocena prac
Oceny stroików dokona komisja powołana przez organizatora w 3 kategoriach
 klasy I – III
 klasy IV -VI
 klasy VII-VIII

VI. Kryteria oceny:
oryginalność ozdób, różnorodność użytych materiałów, pomysłowość, estetyka wykonania, mile widziane będzie użycie materiałów naturalnych, między innymi: szyszek, gałązek, korzeni, igliwia (nie zaleca się gałązek świerkowych z uwagi na szybkie opadanie igieł), suszonych owoców a także tradycyjnych elementów sztucznych jak świeczki, bombki choinkowe, kokardki itp.

VII. Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
Prezentacja stroików na wystawie, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w galerii DDK w dniu 15 grudnia 2021 o godz.10.00 (o terminie laureaci będą powiadomieni telefonicznie).


IX. Postanowienia końcowe
stroiki konkursowe zostaną wykorzystane do ekspozycji w galerii DDK 18.12.2021 r., następnie prace będą zwrócone autorom (można je sprzedać na kiermaszu świątecznym na parkingu UM w Dąbrowie Tarnowskiej).
Prace, które nie zostaną odebrane do dnia 22.12 do godz.20:00, przechodzą na własność organizatora konkursu.
Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i dołączonych klauzul: RODO oraz dotyczącej autorskich praw majątkowych i do wizerunku.

 

 

 

Karty zgłoszenia są do pobranmia jako pliki doc. w BIP DDK: http://ddkdabrowa.naszbip.pl/regulaminy-konkursow-artystycznych

Separator

INFORMACJE OGÓLNE

RODO

Dowiedz się więcej

PRACOWNICY

DDK

Dowiedz się więcej

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

PLASTYCZNE I TEATRALNE

Dowiedz się więcej

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

DDK

Dowiedz się więcej

KONKURSY I TURNIEJE

REGULAMIN

Dowiedz się więcej

STATUT

DDK

Dowiedz się więcej

BIP

DDK

Dowiedz się więcej

Partnerzy Dąbrowskiego Domu Kultury

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Adres

Adres: ul. Kościuszki 11,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
NIP: 871-10-20-484

strona kina “Sokół”: www.kinosokol.pl  

Dane kontaktowe

tel. 14-655-9214
fax: 14-656-5002
e-mail: ddk0@op.pl
e-mail do księgowości: ddk_ksiegowa@onet.pl

 

"Instytucja kultury Gminy Dąbrowa Tarnowska"