+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

"Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia"

(Jan Jakub Rousseau)

Konkursy i turnieje organizowane przez Dąbrowski Dom Kultury

Klauzula ogólna dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku

INFORMACJE O DDK

HISTORIA

Dowiedz się więcej

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na rzecz Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, zwanego dalej DDK swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas Konkursu / turnieju/zawodów, w celu wykorzystania ich przez DDK w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video),
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet.

2. Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych   i nagraniowych w związku z ich udziałem w Konkursie / turnieju / zawodach.

3 W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu / turnieju / zawodów klauzula jest akceptowana prawnie przez rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniej osoby.

5. Akceptacja warunków niniejszej klauzuli odbywa się poprzez potwierdzenie udziału w konkursie w karcie zgłoszenia. 

 

XXXI GMINNY KONKURS PISANEK I PLASTYKI OBRZĘDOWEJ ZWIĄZANEJ Z WIELKANOCĄ Dąbrowa Tarnowska 2021 Separator

REGULAMIN

ORGANIZATORZY – Dąbrowski Dom Kultury i Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego.

 1. Celem konkursu jest kultywowanie regionalnych tradycji zdobnictwa pisanek i plastyki obrzędowej związanej z Wielkanocą.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska, zgłoszone przez szkoły i instytucje (warunkiem jest dostarczenie karty zgłoszenia wraz z klauzulą RODO *, prace leży dostarczyć z metryczką – imię, nazwisko, szkoła w regulaminowym terminie).
 1. Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac w trzech kategoriach tematycznych i trzech kategoriach wiekowych:

– pisanka tradycyjna

 • zdobiona wzorami wykonanymi za pomocą wosku,
 • zdobiona wzorami uzyskanymi poprzez wytrawianie w kwasie,
 • zdobiona wzorami wykonanymi techniką skrobania,
 • barwiona w naturalnych wywarach (łupiny z cebuli, kory dębu, itp.)

     – jajka zdobione różnorodnymi technikami z wyłączeniem użycia tworzyw sztucznych i gotowych materiałów (kalkomania, naklejki, itp.),

    – plastyka obrzędowa: gaiki, stroiki wielkanocne.

 1. Ocena będzie przeprowadzona w trzech kategoriach wiekowych:
 • dzieci młodsze (szkoły podstawowe – klasy I-III),
 • dzieci starsze (szkoły podstawowe – klasy IV-VI),
 • młodzież (szkoły podstawowe – klasy VII-VIII).

Prosimy nie nadsyłać kartek wielkanocnych, gdyż one nie będą oceniane i eksponowane na wystawie pokonkursowej.

Komisja konkursowa za najlepsze prace w poszczególnych kategoriach przyzna nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez Organizatora, a dla szkół i innych instytucji biorących udział – dodatkowo dyplomy uczestnictwa. W uzasadnionych wypadkach Organizator i Komisja zastrzegają sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień w kategorii plastyki obrzędowej dla prac rodzinnych.

 1. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Dąbrowskiego Domu Kultury w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2021 roku (godz.18.00). Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. o godz.17:00 online (na kanale YouTube i fanpage’u „Facebooka” Dąbrowskiego Domu Kultury. Prosimy o odebranie nagród, dyplomów i prac konkursowych z DDK od 31.03, najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2021 r. Po tym terminie Organizatorzy nie odpowiadają za stan prac.
 2. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu wykorzystania ich przez Organizatora w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video), b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu,   d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
  Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w Konkursie.

* klauzuli RODO nie muszą dostarczać osoby biorące udział we wcześniejszych konkursach w DDK od 2020 r., które takie klauzule już dostarczyły wcześniej, gdyż one nie utraciły swej ważności.

Dąbrowski Dom Kultury

 1. Kościuszki 11 Dąbrowa Tarnowska

Tel. 14-655-9214

e-mail: ddk0@op.pl

www.ddkdabrowa.pl

 
66. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 
– 15 kwietnia 2021 r. w DDK odbędą się eliminacje powiatowe. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Ze względu na obszerną formę regulaminów, kart zgłoszenia informujemy, że możemy przesłać powyższe dokumenty drogą mailową osobom zainteresowanym. Wszystkie 4 szkoły ponadpodstawowe na terenie powiatu dąbrowskiego otrzymały je już wcześniej również drogą mailową.

XXXI GMINNY KONKURS PISANEK I PLASTYKI OBRZĘDOWEJ ZWIĄZANEJ Z WIELKANOCĄ Dąbrowa Tarnowska 2021

Separator

INFORMACJE OGÓLNE

RODO

Dowiedz się więcej

PRACOWNICY

DDK

Dowiedz się więcej

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

PLASTYCZNE I TEATRALNE

Dowiedz się więcej

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

DDK

Dowiedz się więcej

KONKURSY I TURNIEJE

REGULAMIN

Dowiedz się więcej

STATUT

DDK

Dowiedz się więcej

BIP

DDK

Dowiedz się więcej

Partnerzy Dąbrowskiego Domu Kultury

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Adres

Adres: ul. Kościuszki 11,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
NIP: 871-10-20-484

strona kina “Sokół”: www.kinosokol.pl  

Dane kontaktowe

tel. 14-655-9214
fax: 14-656-5002
e-mail: ddk0@op.pl
e-mail do księgowości: ddk_ksiegowa@onet.pl

 

"Instytucja kultury Gminy Dąbrowa Tarnowska"