+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

“Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia”

(Jan Jakub Rousseau)

  • Home
  • Informacje ogólne

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

RODO

Administratorem Pana/i/ Państwa Danych jest: 

DĄBROWSKI DOM KULTURY, ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa tarnowska | Dyrektor Paweł Chojnowski 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 

Agnieszka Świątek | Tel: +48 14 655 92 14

Pani/Pana/Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

Realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

Podpisana przez Pana/Panią/Państwa umowa, bądź udzielona przez Pana/Panią/państwa zgoda 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 

Pana/Pani/Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. 

Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana/Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat po sprawozdaniu finansowym 

Ma/mają Pani/Pan/Państwo prawo do: 

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana/Państwa dane są: 

Przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, lub podpisanej umowy. Brak podania danych skutkuje niewywiązaniem się zapisów umowy, oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia. 

Pani/Pana/Państwa dane: 

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu 

Zobacz również

INFORMACJE O DDK

HISTORIA

Dowiedz się więcej

INFORMACJE OGÓLNE

RODO

Dowiedz się więcej

PRACOWNICY

DDK

Dowiedz się więcej

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

PLASTYCZNE I TEATRALNE

Dowiedz się więcej

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

DDK

Dowiedz się więcej

KONKURSY I TURNIEJE

REGULAMIN

Dowiedz się więcej

STATUT

DDK

Dowiedz się więcej

BIP

DDK

Dowiedz się więcej

Partnerzy Dąbrowskiego Domu Kultury

4
3
5
2
1

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Adres

Adres: ul. Kościuszki 11,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
NIP: 871-10-20-484

strona kina “Sokół”: www.kinosokol.pl  

Dane kontaktowe

tel. 14-655-9214
fax: 14-656-5002
e-mail: ddk0@op.pl
e-mail do księgowości: ddk_ksiegowa@onet.pl

Dane kontaktowe

“Instytucja kultury Gminy Dąbrowa Tarnowska”