+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

"Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia"

(Jan Jakub Rousseau)

Historia Dąbrowskiego Domu Kultury

O nas

Dąbrowski Dom Kultury pod tą nazwą powstał w 1989 r. (jako dom kultury w różnych konfiguracjach i zmieniając siedzibę oraz nazwy działa od połowy lat 60-ych XX w.), a w 1992 został wpisany do rejestru w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przełomowym momentem w dziejach DDK był niewątpliwie rok 2010 – otwarcie kina cyfrowego 3D. Rewolucja technologiczna była możliwa dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny “Narodowa Strategia Spójności”, Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Drugim mecenasem tego niezwykłego zadania, umożliwiającego dostęp do wydarzeń ze świata kultury wysokiej (opera, balet, koncerty transmitowane za pośrednictwem satelity ze wszystkich stron świata) i sportu (mecze piłkarskie najważniejszych imprez krajowych, europejskich i światowych), była Gmina Dąbrowa Tarnowska. Wielkie uznanie należy się też Zarządowi Województwa Małopolskiego za pozytywne decyzje w sprawie unikatowej w skali kontynentu cyfryzacji sieci kin publicznych w regionie. Dąbrowa Tarnowska była liderem w regionie (przed Tarnowem).
Od 2012 r., po rewitalizacji zabytkowej byłej synagogi chasydzkiej, z inicjatywy władz samorządowych gminy Dąbrowa Tarnowska (w ramach MRPO z 70% dotacją z Unii Europejskiej) DDK administruje nową instytucją – Ośrodkiem Spotkania Kultur, udostępniając zbiory w ramach stałej ekspozycji judaików, zbiorów Muzeum Powiśla Dąbrowskiego, organizując wystawy czasowe, koncerty, sympozja, przeglądy i spektakle teatralne, a także rezalizując autorski program edukacyjny „Dwie kultury – dwie religie – dwa narody – jeden człowiek). Od 2019 roku jest to już część struktury administracyjnej domu kultury.

DDK to miejsce spotkań pokoleń, pracy twórczej artystów – amatorów, wymiana doświadczeń między profesjonalistami (scena, sztuka) a odbiorcami kultury. Działają tu koła zainteresowań, zespoły artystyczne, tworzymy ofertę zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, całych rodzin, seniorów. Szczególnie zależy nam na dobrej współpracy ze szkołami (stąd liczne konkursy i przeglądy artystyczne, warsztaty z różnych dziedzin sztuki i życia społecznego, działalność profilaktyczna, edukacja muzyczna, teatralna i filmowa). To ważna w środowisku praca z dziećmi i młodzieżą na świetlicy osiedlowej (“Centrum Osiedlowe” na os. Westerplatte).
Imprezy organizowane i współorganizowane przez DDK cieszą się sporym powodzeniem licznej publiczności, na szczególną uwagę zasługują kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Dąbrowy Tarnowskiej, Spotkania Kultur, Spotkania z Folklorem Polonijnym. DDK wspiera liczne inicjatywy organizatorów imprez (szkoły, stowarzyszenia), pielęgnuje tradycje i obrzędowość ludową (dożynki, grupy kolędnicze, konkursy szopek, pisanek, stroików, mecenat nad kapelami: ludową i podwórkową, zespołem folklorystycznym “Nieczajnianie” z Nieczajny Górnej. Jest też wsparciem przedsięwzięć promocyjnych inicjowanych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska (np. Forum Mediów Polonijnych, stoiska i występy podczas Świąt Powiśla Dąbrowskiego). Współpracuje z gminami przy organizacji międzygminnych konkursów, turniejów, przeglądów i zawodów (Radgoszcz, Żabno) i powiatem dąbrowskim. Na szczególną uwagę zasługują cykliczne Festiwale Kolęd, przeglądy dorobku szkół „Płomień” im. Jerzego Brauna, zespołów teatralnych „Laur Melpomeny”, Biegów Sokoła, konkursu patriotycznego „Od niepodległości do niepodległości”.
Na osobne miejsce zasługuje premierowe cyfrowe kino “Sokół”, grające codziennie kilka różnych filmów. Wydarzeniami artystycznymi są za każdym razem cykliczne spektakle operowe transmitowane z jednej z najważniejszych scen świata – “Metropolitan Opera” w Nowym Jorku oraz innych wydarzeń światowych.
„VOCE” – dziewczęta z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (20), zadebiutowały układem do muzyki z filmu “Lista Schindlera” podczas IV Dnia Pamięci o Holocauście w 2006 r., mają na swoim koncie występ u boku zwycięzców programu TVN “Taniec z gwiazdami” – Kasi Cichopek i Marcina Hakiela (podczas Gali Charytatywnej dla Arka w Tarnowie). Największym – jak dotąd sukcesem – jest II miejsce w Otwartym Pucharze Polski w Inowrocławiu w 2007 r. (układ do muzyki z filmu “Gladiator”). W roku 2008 dziewczęta zdobyły również za “Gladiatora” III miejsce na przeglądzie ogólnopolskim formacji tanecznych w Suchedniowia. Rok 2009 to spektakularne sukcesy z nowym układem – “Requiem”: I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Białymstoku i powtórnie II lokata na zawodach Otwartego Pucharu Polski w Inowrocławiu. Za układ do “Piratów z Karaibów” dziewczęta zdobyły II miejsce na Międzynarodowym Turnieju Tańca Nowoczesnego w Białymstoku-Wasilkowie w 2013 r.

HISTORIA DOMU KULTURY PRZED DĄBROWSKIM DOMEM KULTURY:

Szukając początków działalności domu kultury w Dąbrowie Tarnowskiej można natrafić w najstarszych zachowanych kronikach na rok … 1964. Pierwsze zapiski z 16 stycznia tego roku świadczą o wznowieniu działalności Powiatowego Domu Kultury po kilkumiesięcznej przerwie. Zaowocowało to uruchomieniem świetlicy i powołaniem Rady Społecznej PDK.

Można więc przyjąć umownie lata 60-te XX w. jako początek instytucji, która do otrzymania nazwy Dąbrowski Dom Kultury w 1989 r. i wpisania do rejestru w Urzędzie Gminy była w swej dość długiej i ciekawej historii powiatowym, miejskim, miejsko-gminnym, gminnym ośrodkiem, zmieniając swoje siedziby, a nawet początkowo błąkając się bez siedziby, korzystając z gościny lokali i innych instytucji (np. ówczesnego kina „Czyn”, potem „Lotos”).

Działają wtedy, w 1964 r. następujące zespoły:

1.     Muzyczny w składzie: Andrzej Ceglewski, Janusz Hnatyk, Andrzej Jaworski, Adam Podosek, Ryszard Rzeszuto. Wokalistką jest Halina Chrobak.

2.     Taneczny – młodszy: Wiesława Łucek, Maria Kaczówka, Kazimiera Marzec, Maria Pytka, Danuta Szawica, Izabela Wajda, Seweryn Dernoga.

3.     Taneczny – starszy: Anna Guzik, Wanda Kalita, Maria Nowak, Maria Soja, Janina Sworzowska, Ryszard Mokrzyński, Józef Michalczyk, Karol Nowak, Mieczysław Pisarczyk, Edward Świerzb.

4.     Zespół recytatorski: Halina Chrobak, Urszula Bartnik, Marian Łoś, Danuta Szawica, Maria Kaczówka, Barbara Jaworska.

Instruktorzy pracujący wtedy w PDK: Wojciech Seweryn (plastyka), Jan Kowalik (animator, prowadzący imprezy), Maria Kowalik (opracowanie tańców), Krystyna Ceglewska (opracowanie muzyczne), J. Marzec (opracowanie recytacji i układ programu).
Od 1 września 1965 r. pracę w PDK podejmują nowi pracownicy: Kierownik Krzysztof Rościszewski i Dorota Rościszewska – instruktor do spraw poradnictwa KO.

Odbywają się imprezy cykliczne: zabawy choinkowe dla najmłodszych uczestników zespołów Powiatowego Domu Kultury, wystawy malarstwa (plastyków amatorów powiatu tarnowskiego, malarstwa rosyjskiego XIV w., z okazji 15-lecia NRD) w świetlicy PDK, występy zespołów PDK na uroczystościach 1- majowych, obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. PDK organizuje części artystyczne na uroczystościach Święta Ludowego w Bolesławiu; występ zespołu muzycznego z dwiema solistkami (siostrami) – Zosią i Halinką Chrobak, występy artystyczne z okazji Święta Odrodzenia, w przeddzień obchodu święta PKWN.

Ważna jest inicjatywa uroczystego otwarcia Roku Kulturalno-Oświatowego (od 1970).

W ramach działalności z dziedziny edukacji teatralnej – cykl bajek dla dzieci; ilustrowane rysunkami i filmami (prowadząca: Jadwiga Rembowska od 1970), na uwagę zasługuje też    z profilaktyki medycznej cykl odczytów z zakresu medycyny (wykładowcy: Ryszard Dobrzański, Mieczysław Jonak, Mieczysław Siudziński – od 1970).

W 1966 r. zaczyna pracować nowy instruktor – Józef Korzec (muzyka). Nowym nabytkiem jest samochód PDK. Wprowadzono systematyczne poradnictwo kulturalno – oświatowe (KO), rozpoczęły pracę trzy zespoły muzyczne (instr. J. Korzec), reaktywowano 50-osobowy chór pod batutą Mariana Seweryna. Powstała nowa sekcja – balet dorosłych, działa też zespół młodzieżowy gitarzystów, akordeonistów i muzyki rozrywkowej.
Prowadzone są zajęcia dla dzieci: balet i rytmika, teatr kukiełkowy, zaczyna funkcjonować muzyczny zespół dziecięcy. 7.IV.1966 r. odbyła się pierwsza projekcja filmowa w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego (gościem był Kazimierz Bielski).  W kwietniu 1966 r. kronika informuje o przeniesieniu PDK do nowego lokalu.

Powiatowy Dom Kultury zacieśnia współpracę z malarkami z Zalipia, promując to ważne dziedzictwo kulturalne Powiśla Dąbrowskiego. 14.I.1966 r. odbyło się pierwsze z cyklicznych spotkanie z ludowymi malarkami z „malowanej wsi”. Przybyły do Dąbrowy: Felicja Curyło, Maria Wojtyto, Maria Owca, Maria Zając, Danuta Wnęk. 18.X.1970 r. nastąpiło otwarcie kawiarenki “Zalipianka” w PDK (w 1977 – odnowionej).

W 1968 r. Kierownikiem PDK zostaje Maria Kowalik. 2.XI.1970 r.  – zaczęto organizować Turnieje Brydża Sportowego, wybrano zarząd Koła Brydżystów i rozpoczęto sezon rozgrywek ustalonych od listopada 1970 roku do czerwca 1971 roku.

4.XI.1970 r. odbył pierwszy koncert Orkiestry Dętej PDK, po przerwie w działalności; wykonany na akademii z okazji Rewolucji Październikowej w sali kina “Lotos” (orkiestra liczyła 14 muzyków).

W 1970 r. źródła odnotowują działalność zespołów i innych form działalności kulturalnej:

– kapela ludowa
– zespół chóralny (Mieczysław Chudoba – 1971)
– zespół baletowy
– zespół gimnastyczny
– zespół recytatorski
– zespół teatralny
– koła zainteresowań
– biblioteka
– poradnia.

8.I.1971 r. – zorganizowano Koło Szachistów przy PDK a 20.X – utworzono Koło Amatorów Fotografików. W tym roku zaczyna działalność zespół kameralny PDK pod kierownictwem Józefa Korca (solista Mieczysław Śliski).

8.X.1971 r. – odbyło się spotkanie uczestników Koła Szachistów, rozpoczęto turniej szachowy na rok 1971 i 1972, rozgrywki te były kontynuowane w następnych latach.

11.X.1971 r. zorganizowano turniej brydża sportowego, kontynuowano w kolejnych latach.

Skład personalny zespołu kameralnego PDK w 1972 r.: Maria Kalarus – śpiew, Krystyna Ceglewska – fortepian, Kazimierz Kapinos- saksofon, Piotr Kogut – perkusja, Stefan Kogut – saksofon, Józef Korzec – akordeon, Adam Stano – kontrabas.

Od 1975 r. dom kultury wystąpił z pożyteczną i ciekawą inicjatywą cyklicznych koncertów edukacyjnych dla LO (artyści krakowscy). W 1976 r. utworzono amatorski kabaret „Puzderko”. Orkiestra Dęta MDK pracuje pod batutą Adama Kmiecia. W związku z reformą administracyjną Polski i likwidacją powiatu dąbrowskiego PDK staje się w tym roku – na krótko – Miejskim Domem Kultury. 29.I.1977 r. Zarządzeniem Nr 2/ 77 Naczelnika Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska powołano bowiem Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.

1.X.1978 r. – Dyrektorem MGOK w Dąbrowie Tarnowskiej zostaje Czesław Sroka.

4.X. – rozpoczęcie prób chóru mieszanego „Akord” pod batutą Juliusza Kolbusza (powołano chór 6.V). W tym okresie działa też zespół instrumentalno-wokalny „Optymiści” w składzie: Jadwiga Strzelecka, Zofia Czerwińska, Jolanta Szen, Andrzej Bychowski, Bogdan Czyżewski, Edward Hulewicz, Jerzy Mirton, Władysław Koczan, Ryszard Sadowski. Kierownik zespołu – Wiesław Deja.

od 1.VIII.1979 r. Ryszard Micek jest dyrektorem MGOK. 3.IX – rozpoczęcie remontu pomieszczeń MGOK. 11.XII – reaktywacja kabaretu „Puzderko” w składzie: Lucyna Czerwony, Bogumiła Miodowska- Ćwierz, Teresa Miodowska, Jan Wajda.

W 1980 r. pracę podejmuje Halina Pawlak – instruktor MGOK do spraw plastyki.

29.XI powstaje zespół muzyczny „Wagant”. 5.VI 1981 r. rozpoczynają pracę w MGOK: Kierownik kina Lotos – M. Starzec i Instruktor KO – A. Strykowska. Powstaje zespół muzyczny „Nihil Novi” w składzie: A. Chrabąszcz- solistka, R. Kądzielawa – gitara basowa, S. Ciećko – perkusja, R. Drebot – organy, W. Rutka – gitara solowa, recytatorki: Mariola Orszulak, Urszula Gacek. 11.XI.1982 r ruszają pierwsze zajęcia kursu gry na gitarze (zajęcia prowadzi Marian Seweryn). Pod koniec roku 1985 powstaje nowy zespół muzyczny „Rabam’m” (nazwa od pierwszych liter imion wokalistek); 13.XII – zapowiedź występu podczas Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Harcerskiej w Tarnowie. Skład stanowiły wokalistki: Renata Chrabąszcz, Agata Pochroń, Barbara Wątroba, Anna Pochroń , Marzena Maślanka. Zespołowi akompaniują: Robert Kądzielawa (pianino) i Marian Klamczyński (gitara). 1987 rok to  piękny jubileusz 10- lecie zespołu „Nieczajnianki”, którym pomagał się opiekować MGOK (2.I – obchody uroczyste jubileuszu) i czas powstania zespołu muzycznego Rodziny Wenców.

2.III.1988 – bardzo ciekawa inicjatywa w dziedzinie edukacji muzycznej: występ zespołu „Raga Sangit” (muzyka indyjska) w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach cyklu „Estrada Młodego Słuchacza”, zorganizowany przez MGDK przy współpracy Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego.

5.IV.1988 r. powstaje zespół pieśni i tańca „Sokolik” (prowadząca Grażyna Pietras).

28.VI.1988 r. nastąpiło przekazanie budynku kina „Lotos” wraz z wyposażeniem na rzecz MGDK przez OPRF. Zmieniono nazwą kina „Lotos” na „Sokół”, zamontowano rzeźbę sokoła na budynku, nawiązując do historycznej siedziby PTG „Sokół” sprzed września1939 r.
Nastąpiło przejęcie niektórych pracowników kina: Edwarda Kuty – kinooperatora, Jerzego Kuty – kinooperatora, Zbigniewa Streba – biletera oraz zatrudniono nową bileterkę – kasjerkę Agatę Ślagę i sprzątaczkę Stanisławę Hajdas). W lipcu ruszyły prace remontowe – utwardzanie placu przed Domem Kultury w nowej siedzibie (po kinie). 14.VII.1988 r. – wznowiono działalność kina – już w strukturach domu kultury. 14.VIII odbył się pierwszy seans w kinie „Sokół”- „Kingsize”. Październik 1988 r. to pierwsza wzmianka w kronice z nazwą DDK.

W1989 roku powstał zespół wokalny „Arabeska”, 15.II – utworzono Koło Filatelistyczne przy DDK pod przewodnictwem Edwarda Manieckiego, 4.IV kino „VIDEO” – rozpoczęcie działalności projekcją filmu produkcji polskiej pt. „Wielka majówka”.

17.II.1989 r. Witold Sitko – instruktor do spraw muzyki rozpoczął naukę gry na pianinie.

Od 1989 r. instytucja nosi oficjalną nazwę Dąbrowski Dom Kultury. Wpisano ją w rejestrze instytucji kultury Urzędu Miasta i Gminy (obecnie Urząd Miejski) w Dąbrowie Tarnowskiej pod nr.2. W 1992 r. Rada Miejska nadała jej statut. Od 1.IX.1999 r. jej dyrektorem jest Paweł Chojnowski.

PROMOCJA LOKALNYCH LUDZI KULTURY:

– 23.X.1970 – spotkanie z poetką i dziennikarką Ziemi Dąbrowskiej Marią Kozaczkową w PDK, ponowne 23.III.1976 i 10.IX.1977, 14.II.1978, 7.V.1980 – jubileusz 70- lecia poetki (Klub Seniora)

– 30.III.1976 – spotkanie z literatem Leszkiem Maruta

– 15.XII.1976 – spotkanie z literatem Czesławem Sowa – Pawłowskim

– 9.II.1977 – spotkanie z literatem Tadeuszem Śliwakiem

– 7.V.1980 – wieczór autorski pani Marii Dojko w ramach obchodów Dni Oświaty i Prasy

– 10.VI.1988 – Dzień Działacza Kultury- nagrody ufundowane przez WOK w Tarnowie
   1. Edward Opioła (Kapela Podwórkowa „Dąbrowiacy”)
   2. Członkowie kapeli „Dąbrowiacy”
   3. Edmund Wilk (plastyk MGDK)

Ponadto nagrody ufundowali także Naczelnik Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska:
   1. Lesław Wieczorek (instruktor ds. muzyki MGDK)
   2. Marian Klamczyński (instruktor MGDK)
   3. Stefan Kogut ( Orkiestra Dęta)

   4. Jan Dernoga (Orkiestra Dęta)
   5. Stanisław Dernoga (Orkiestra Dęta)
   6. Irena Płaneta (TPZD- Księgowa MGDK)

Nagrody MGDK:
   1. Maciej Berger (instruktor ds. tańca)
   2. Urszula Kaczmarska (plastyk- amator)
   3. Krystyna Jastrzębska ( Muzeum Powiśla)
   4. Zofia Pikul (zespół „Nieczajniacy”)
   5. Ryszard Świerczek (zespół „Nieczajniacy”)
   6. Piotr Kogut (Kapela Podwórkowa)
   7. Tadeusz Baj (Orkiestra Dęta)
   8. Jan Kogut (Orkiestra Dęta)
   9. Henryk Borowski (Orkiestra Dęta).

– 31.V – Dzień Działacza Kultury

Nagrody ufundowane przez WOK w Tarnowie:
1. Edmund Wilk (pracownik DDK)
2. Stefan Kogut (Orkiestra Dęta DDK)

Nagrody Naczelnika Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska:
1. Adam Pawelski (Orkiestra Dęta)
2. Edward Kuta (pracownik DDK)

Nagrody DDK otrzymali:
1. Zbigniew Streb (pracownik DDK)
2. Marian Klamczyński (pracownik DDK)
3. Grażyna Sosin (pracownik DDK)
4. Zenon Radke (Orkiestra Dęta)
5. Maria Kulig (twórca ludowy)
6. Zdzisław Bartula (Orkiestra Dęta)
7. Kazimierz Mrówka ( Orkiestra Dęta)
8. Ewa Łazowska (twórca ludowy).

– 26.VIII.1989 – I Dąbrowskie Spotkania z Rockiem

SUKCESY ZESPOŁÓW I ARTYSTÓW Z DK

– 20.III.1971 – II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej opartej na polskim folklorze w Miechowie; zespół PDK “Excelsior”- wyróżnieni soliści: Andrzej i Bogdan Kopeć

–        28.III.1972 – Eliminacje Wojewódzkie Amatorów- Śpiewaków VI Krynickiego Festiwalu Arii i Pieśni im. Jana Kiepury w Krakowskim Domu Kultury: Bogusław Baca- solista chóru PDK zakwalifikowany do Konkursu Ogólnopolskiego (23.IV zakwalifikowany do udziału w koncercie laureatów 7.V.1972r. w Sali Teatralnej w Krynicy otrzymawszy wcześniej wyróżnienie.

–        12.II.1978 – Eliminacje XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Tarnowie – I miejsce zdobyła Janina Sokół

–        1977 – w eliminacjach rejonowych XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej I miejsce zdobył zespół wokalny MGOK w kwartecie: Lucyna Czerwony, Bogna Miodowska, Teresa Miodowska, Andrzej Kozłowski- gitara

–        26.V.1978 – chór „Akord” – kwalifikacja do X Festiwalu Pieśni o Ojczyźnie w Kraśniku, dyrygent – Juliusz Kolbusz, 2.VI Chór „Akord” został zakwalifikowany na X Festiwal Pieśni o Ojczyźnie- Kraśnik’ 78.

–        1979 – XVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Radzieckiej – I miejsce Małgorzata Kozik, II miejsce Maria i Małgorzata Kozik (opiekun – Krystyna Ceglewska)

–        8.II.1980 – Konkurs Piosenki Radzieckiej (I miejsce – Zespół MGOK z Dąbrowy Tarnowskiej)

–        I – Wojewódzki Finał XII OMPP (Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Piosenki) w Żabnie; zespół „Bardzo Orkiestra” z MGDK w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał wyróżnienie

–        19.II.1988 – Eliminacje Rejonowe Konkursu Piosenki Radzieckiej: zakwalifikowano na Eliminacje Wojewódzkie zespół „Antrakt”

–        12.III.1988 – Eliminacje Wojewódzkie do XXVII Piosenki Radzieckiej w Żabnie; zespół „Antrakt” zakwalifikowany do dalszego udziału

–        26.III.1988 – Wojewódzki Konkurs na Pisankę Ludową- WOK Tarnów
I miejsce – Krystyna Korzec, II miejsce- Agata Wilk

–        16.II.1989 – Zdzisława Rożek z DDK zakwalifikowana do eliminacji wojewódzkich XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej

KRZEWIENIE KULTURY WYSOKIEJ I NIŻSZEJ

·       4.VI.1964  – “Cudze chwalicie, swego nie znacie”- gościnny występ Estrady Krakowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej; następnie wieczorek taneczny

·       spotkanie literackie z mgr. J. B. Ożogiem (21.X.1964) i pisarzem Jalu Kurkiem

·       18.XII.1970 – montaż operowy Karola Kurpińskiego pt. “Zamek na Czorsztynie” w wykonaniu artystów Stowarzyszenia Polskich Muzyków w Krakowie.
Wykonawcy: Zofia Stachurska, Halina Szymańska, Zbigniew Jerzewski, Stanisław Lachowicz, Ryszard Słysz.

·       16.IV.1971 – Małe Formy Teatralne: A. Puszkin pt. “Epizod Tatiany i Oniegina”;
wykonali aktorzy krakowscy: Elżbieta Wojciechowska i Jerzy Woźniak.

·       27.IV.1971 – Montaż baletowy “Harnasie” Karola Szymanowskiego w wykonaniu artystów Filharmonii Krakowskiej

·       7.V.1971 – spotkanie z pisarką – literatką Wandą Zakrzewską

·       7.VI.1971 – recital Wojciecha Siemiona

·       9.X.1971 – spotkanie z aktorem Józefem Zacharewiczem

·       22.X.1971 – „Miłość ci wszystko wybaczy…”- repertuar Hanki Ordonówny w wykonaniu Stanisławy Zawiszanki, akomp. Anna Mastalerz

·       21.I.1972 – impreza artystyczna „Estrady Krakowskiej”, aktorzy: Halina Kuźniakówna, Lech Bijałd, śpiew: Irena Borowicka, fortepian: Maria Iwanejko

·       24.XI.1972 – koncert rozrywkowy w wykonaniu artystów z Krakowa

·       15.XII – koncert rozrywkowy w wykonaniu artystów Filharmonii i Teatru w Krakowie: S. Zachariasz i K. Lehner- śpiew, H. Kuźniakówna i H. Małwiszyn- słowo, śpiew, gitara, K. Ugehener- taniec, P. Pawłowski- fortepian.

·       26.I.1973 – monodram „Rzecz o Sułkowskim” według Stefana Żeromskiego w wykonaniu Jerzego Woźniaka- aktora Teatru im.  J. Słowackiego w Krakowie.

·       9.II.1973 – „500- lecie Mikołaja Kopernika” – koncert w wykonaniu artystów z Krakowa.

·       1.VI.1973 – koncert wokalistów- studentów Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie z występem prof. Zofii Stachurskiej.

·       28.XII.1973 – „Szopka krakowska” program rozrywkowy w wykonaniu aktorów Teatru z Krakowa.

·       4.IX.1973 – występ zespołu węgierskiego „Kalocsa” – zdobywcy Złotej Ciupagi na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Zakopanem.
(Organizator – PDK dla całego powiatu w hali produkcyjnej ZWAC w Szczucinie).

·       6.XII.1973 – monodram Antoniego Słonimskiego „Jak to było naprawdę”.

·       29.XII.1973 – świąteczny wieczór przy świecach – występ artystów Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

·       10.III.1975 – koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w wykonaniu artystów Opery Operetki Teatru Starego i solistów baletu scen Krakowa

·       18.II.1977 – „Dawnych wspomnień czar” – impreza artystyczna w wykonaniu artystów z Krakowa.

·       16.III.1977 – Seminarium „Twórczość ludowa w plastyce”, prowadzi artysta- malarz prof. Józef Szuszkiewicz.

·       24.II.1978 – „Z melodią na ty” – koncert w wykonaniu muzyków Państwowej Filharmonii w Krakowie

·       7.III.1978 – akademia z okazji Dnia Kobiet- wystąpili śpiewacy i aktorzy teatrów krakowskich, zaproszonych przez Zofię Radło – instruktora MGOK

·       8.XI.1978 – Koncert „Uśmiech za uśmiech”- zespół instrumentalno-wokalny „Optymiści”

·       17.IV.1980 – Teatr Lalki i Maski „Groteska”, spektakl „Słonecznik” (dyrektor i kierownik artystyczny- Freda Leniewicz)

·       8.XI.1980 – „Spotkamy się w niedzielę”- występ zespołu Wojsk Ochrony Pogranicza „Granica”

·       15.XI.1980 – Kabaret „Friko”

·       23.II.1981 – program kabaretowy „Zapach świec i dotyk ostów” w wykonaniu aktora Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie Mieczysława Ostręgi

·       11.XII.1981 – „A-To-My”- Mistrz E. Majcher i R. Mrozowski prezentują humor i iluzję

·       27.II.1982 – Gdańska Kapela Podwórkowa „Bazar”

·       1.VI.1982 – iluzja dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (występ iluzjonisty ELMA- Eustachy Majcher)

·       11.I.1983 – „Czarodziejska różdżka” – E. Majcher- mistrz czarnej magii

·       18.X.1983 – występ zespołu Pieśni i Tańca Ukraina

·       18.XI.1983 – 65 lat II RP z programem poetyckim w wykonaniu aktorów Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie M. Wójcickiej i M. Gawlickiego „Oto jest społeczność polska”

·       26.XI.1983 – „Wiedeń! i po Wiedniu…”- spektakl w wykonaniu aktorów Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

·       22.III.1984 – „ Boso po rosie” wg Marii Kozaczkowej w wykonaniu aktora Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie (L. Gubernat- recytacja, W. Skwirut- akompaniament)

·       31.V.1984 – program artystyczny w wykonaniu aktorów teatru im. L. Solskiego w Tarnowie pt. „Kryzys tak… ale nie w uśmiechu”

·       2.VI.1984 – program estrady kieleckiej „Variete”

·       28.VIII.1984 – operetka wg Franciszka Lehara „Wesoła Wdówka

·       5.III.1985 – „Moniza Clavier” wg Sławomira Mrożka w wykonaniu aktorów teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

·       23.V.1985 – Bajkoteka- teatr im. Ludwika Solskiego

·       9.X.1985 – „Szklana menażeria” spektakl teatralny w wykonaniu artystów teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

·       23.I.1986 – program iluzjonistyczny „Cuda bez cudów” w wykonaniu „Marko”- Jerzy Marek Stano

·       11.IV.1986 – Występ niemieckiej grupy Skifflegruppe Schwerin w ramach „Spotkań z NRD 86”

·       28.XI.1986 – „Język giętki”- spektakl z udziałem aktorów Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

·       24.III.1987 – Bajka muzyczna: „Mappety jadą do Pacanowa” w wykonaniu Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Szczecinie

·       13.X.1988 – spektakl Willy Russell „Edukacja Rity” (obsada: Rita- Małgorzata Wiercioch, Frank- Janusz Hamerszmit, reżyseria: Wiesław Wieremiejczyk)

·       6.XI.1988 – Zespół Estradowy Wojsk Lotniczych „Eskadra” z Poznania

·       14.XI.1988 – „Anioł diabeł i człowiek”- tarnowski teatr im. Ludwika Solskiego

·       10.I.1989 – występ Jerzego Kopczewskiego „Bułeczka” (aktora Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie) w monodramie „Konopielka”

·       21.I.1989 – „Przygody małpki Fiki-Miki”- spektakl dla dzieci w wykonaniu krakowskiego teatru „Bagatela”

·       24.I.1989 – „Łotrzyce”- spektakl w wykonaniu aktorów Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

·       2-3.III.1989 – „Przepraszamy, jesteśmy normalni”- program artystyczny w wykonaniu artystów Estrady Pomorskiej, wśród nich Iwona Niedzielska, Henryk Fabian, Marek Gaszyński

·       10.III.1989 – „Falstart” i „Kubuś Puchatek” w wykonaniu aktora Jerzego Kopczewskiego „Bułeczka”

·       21.III.1989 – „Collas Breuqnon” według R. Rolanda w wykonaniu Jerzego Kopczewskiego „Bułeczka”

·       19.IV.1989 – występ artystów Estrady Warszawskiej w programie pt. „Tylko oni” z udziałem artystów z Węgier i Rumunii

·       20.IV.1989 – „Alibajka” spektakl dla dzieci w wykonaniu krakowskiego teatru Artpol

·       24.IV.1989 – „Figle i cnoty” w wykonaniu tarnowskiego teatru im. L. Solskiego

·       13.X.1989 – koncert zespołu pieśni i tańca „HANAK” z Czechosłowacji oraz „Powiślanie” z MGDK w Żabnie

·       23.I.1990 – „Śmierć za idee”- koncert Reprezentacyjnego Zespołu Uniwersytetu Warszawskiego z wykorzystaniem piosenek Georgesa Brassensa

GWIAZDY KULTURY, SPORTU I DZIENNIKARSTWA W PROGACH DOMU KULTURY – KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

·       25.I I 22.II.1966 – koncerty artystów Filharmonii im. K. Szymanowskiego z Krakowa, spotkania z aktorami i piosenkarzami: Gustaw Holoubek, Wojciech Młynarski, Piotr Szczepanik, Żurawski; oraz mistrzami boksu: Drogosz, Stachurski i Gawor.

·       7.III.1966 – spotkanie z aktorem Teatru Starego z Krakowa – Janem Adamskim, spotkanie autorskie z Witoldem Zechenterem, wieczór autorski – Ludwik Jerzy Kern, spotkanie literackie- J. B. Ożóg, spotkanie z Franciszkiem Pieczką, wieczór autorski J. I. Sztaudyngera.

·       18.X.1970 – otwarcie kawiarenki “Zalipianka” w PDK; w programie artystycznym wystąpił między innymi Wojciech Siemion.

·       18.X.1972 – spotkanie z prof. Marianem Wieczystym i pokaz tańca towarzyskiego

·       11.VI.1974 – program artystyczny pt. „Popierajmy się!!!” w sali kina Lotos (zespół muzyczny Andrzeja Nebeskiego w składzie: Jacek Fedorowicz, Tadeusz Ross, Piotr Szczepanik, Ryszard Markowski, Andrzej Żak).

·       7.III.1975 – spotkanie z reżyserem Teatru im. J. Solskiego w Tarnowie – Ryszardem Smożewskim.

·       10.V.1975 – spotkanie z mistrzem boksu Leszkiem Drogoszem.

·       11.V.1975 – Pod Budą.

·       12.III.1975 – monodram wg „Konopielki” E. Redlińskiego, wystąpił Jerzy Kopczewski „Bułeczka” z kabaretu „Piwnica pod Baranami”.

·       24.X.1979 – występ Kapeli Czerniakowskiej w sali kina Lotos.

·       6.XI.1982 – recital Tadeusza Rossa: „Życie przerosło kabaret”.

·       22.V.1982 – koncert grupy rockowej Turbo.

·       18.XI.1982 – spotkanie z mistrzami świata w zapasach: R. Świeradem, R. Wrocławskim.

·       29.I.1983 – koncert zespołu Lombard.

·       9.III.1983 – spotkanie autorskie z redaktorem TV Kraków Bronisławem Cieślakiem

·       15.III.1983 – spotkanie autorskie z dyrektorem Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie- Ryszardem Smożewskim.

·       29.III.1984 – spotkanie z redaktorem TV Kraków Andrzejem Szelągiem oraz piłkarzem Adamem Musiałem.

·       19.II.1985 – spotkanie z Tadeuszem Kwintą – spektakl „Więc ogłaszamy przedstawienie pt. Przypomnienie”.

·       19.I.1987 – spotkanie z Anną Dymną.

·       17.II.1977 – spotkanie z aktorem i redaktorem TV Kraków Bronisławem Cieślakiem

·       23.V.1987 – Dzień Działacza Kultury – „Audiencja” Bogusława Schaeffera w wykonaniu Andrzeja Grabowskiego – aktora Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

·       26 i 28.IV.1988 – „Ferdydurke” w wykonaniu Jerzego Kopczewskiego (aktora teatru im. J. Słowackiego w Krakowie).

·       24.VIII.1988 – program artystyczny w wykonaniu estrady śląskiej, w której udział wzięli członkowie Radiowego Klubu Masztalskich w towarzystwie zespołu muzycznego „Universe”.

·       30.I.1990 – „A kto z nami ten się śmieje”- koncert Kapeli Czerniakowskiej.

KONKURSY RECYTATORSKIE I TEATR AMATORSKI

– od 1966 r. odbywają się środowiskowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (XII edycja), odbywały się i odbywają co rok o różnych formułach (powiatowe, rejonowe, miejsko-gminne, ponownie – rejonowe i od reaktywacji powiatu dąbrowskiego w 1989 – powiatowe).

– 8.II.1966 – wystawienie sztuki “Portrety”, przygotowanie do “Dąbrowskiej Szopki”.

– 9.II.1966 – zaproszenie młodzieżowego zespołu z programem pt. “Portrety” na występ do klubu ZMS “Syrena”.

– 17.II.1966 – wystawienie widowiska satyrycznego pt. “Wielkie Pranie”.

– 4.III.1966 – wieczór poezji K. I. Gałczyńskiego.

– 28.III.1966 – występ Zespołu Estradowego PDK z Dąbrowy Tarnowskiej z “Szopką Tarnowską” w Pałacu pod Baranami w Krakowie.

– V.1966 – sukces Teatrzyku Poezji PDK na III Ogólnopolskim Festiwalu Poezji im. K. I. Gałczyńskiego w Szczecinie.

– 18.XII.1966 – osiągnięcia sceny amatorskiej; najciekawszy numer – „Szopka Dąbrowska”- satyra o nieprawidłowościach instytucji.

– 17.XI.1970 – I powiatowy konkurs poezji prozy i pieśni zaangażowanej.

– I.1975 – akcja „Teatr bliżej wsi” – upowszechnianie i popularyzacja sztuki teatralnej, cykl spektakli i szkolenie aktywistów amatorskiego ruchu teatralnego.

– 1976 – amatorski kabaret „Puzderko” na wielokrotnych występach z programem „My to my”

– 31.V.1983 – Konkurs Recytatorski z okazji I rocznicy śmierci Marii Kozaczkowej i kolejne edycje (do 1990 r. odbyło się sześć edycji).

SPOTKANIA Z LUDŹMI PIÓRA (SKALA OGÓLNOPOLSKA)

–        24.IX.1982 – Zbigniew Książek w programie autorskim „Pieśni dla tonących”.

–        19.X.1982 – spotkanie z Tadeuszem Krasnodębskim- prelekcja „Engelbert Guzdek- Kat Powiśla Dąbrowskiego”.

–        5.VI.1984 – spotkanie autorskie z poetką Lilianą Barańską oraz poetą Marianem Adamem Kasprzykiem.

              

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE NA WSI

·       1.V.1966  –  uroczyście otwarto Klub “Ruch”.

·       1966 – systematyczne seminaria dla kierowników i rad społecznych klubów i świetl

·       6.V.1986 – spotkanie z J. Komarewiczem, red. „Temi” w M-G Domu Kultury i Klubie w Gruszowie W.

WYSTAWY W HISTORII DOMU KULTURY 1966-1990

·       3.I.1966 r. – otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Dwieście lat sceny narodowej”.

·       10.II.1971 – otwarcie I wystawy twórczości amatorskiej członków “Klubu Plastyka Amatora i Malarek z Zalipia” w PDK.

·       15.XII.1971 – I Powiatowy Konkurs Plastyków Amatorów Malarzy; otwarcie wystawy pokonkursowej.

·       28.VI.1972 – otwarcie wystawy grafiki Stanisława Grochowskiego.

·       18.II.1977 – wystawa obrazów Józefa Szuszkiewicza.

·       15.VII.1979 – „Polski plakat polityczny”- wystawa prac fotografików w MGOK.

·       24.V.1980 – Dzień Działacza Kultury i Amatorskiego Ruchu Artystycznego oraz otwarcie wystawy malarskiej pani Marii Dojko.

·       25.VI.1980 – „Ludzie i pejzaż”- wystawa prac Jana Zycha

·       11.II.1981 – wystawa prac malarskich Mieczysława Bojesia.

·       7.IV.1981 – otwarcie wystawy: „Ravensbrück, Flossenbürg, Dachau oskarżają”; wystawa w pełni opracowana przez Piotra Słowika, byłego więźnia obozów hitlerowskich.

·       21.XII.1983 – otwarcie jubileuszowej wystawy plastyka Mieczysława Bojesia.

·       22.XI.1985 – Wystawa prac malarskich Ewy Łazowskiej i Mieczysława Bojesia.

·       4.II.1986 – otwarcie Małej Galerii, prace prezentują: rzeźba- Maria Dubiel, malarstwo- Ryszard Mac, akwarela- Andrzej Podpłomyk.

·       24.IX.1986 – otwarcie wystawy malarstwa i grafiki T. Szuszkiewicza.

·       19.II- 10.III.1988 – wystawa haftu ludowego Agaty Wilk z Nieczajnej Górnej.

·       3- 30.V.1989 – „Co niesie papier…”- wystawa prac tarnowskich malarzy- profesjonalistów, wypożyczona ze zbiorów BWA.

·       15.I – otwarcie wystawy malarstwa artystów polskich i zagranicznych ze zbiorów BWA w Tarnowie pt. „Poszukiwania”.

·       15-28.II.1989 – wystawa filatelistyczna.

·       20.VII.1989 – otwarcie wystawy malarstwa ze zbiorów BWA w Tarnowie- „Barwy polskiego pejzażu”.

SOLIŚCI I ZESPOŁY Z DOMU KULTURY – UŚWIETNIENIE ZNACZNYCH  I WAŻNYCH UROCZYSTOŚCI W MIEŚCIE, POWIECIE, REGIONIE

– 18.X.1970 – otwarcie kawiarenki “Zalipianka” w PDK; w programie artystycznym wystąpiła między innymi kapela ludowa PDK “Dąbrowiacy”.

– 21.I.1973 – X Powiatowy Zjazd Programowy ZMW- występ zespołu PDK, kapeli ludowej „Dąbrowiacy”.

– 23.V.1976 – Stulecie Straży Pożarnej; uroczystość na stadionie z koncertem Orkiestry Dętej MDK.

– 1.IV.1979 – I Międzynarodowy Festiwal Chórów Mieszanych i Męskich w Krakowie – chór „Akord”.

– 24.VI.1979  – „Kwiaty Zalipiańskie” – udział kapeli „Dąbrowiacy” w bloku imprez artystycznych w Zalipiu.

– 17.V.1980 – Mistrzostwa Polski w Łucznictwie na stadionie LKS Dąbrovia – występ Orkiestry Dętej MGOK.

– 8.V.1982 – Inauguracja Dni Kultury Książki i Prasy- część artystyczna na tarasie Biblioteki Miejskiej.

– 19.IX.1982 – Parada Orkiestr Dętych – Brzesko’ 82 (Orkiestra Dęta MGOK).

– 4.01.1986 – udział zespołów „Rabam’m” i „Ona” w X Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Żabno’ 86.

– 15.II.1986 – Eliminacje Rejonowe XXV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej, do eliminacji wojewódzkich zakwalifikował się zespół wokalny „Rabam’m”.

– 8.I.1989 – występ Teatru Poezji DDK na spotkaniu noworocznym dla członków Polskiego Związku Niewidomych w Tarnowie.

– 11.VI.1989 – gościnny występ Kapeli Podwórkowej „Dąbrowiacy” na imprezie z cyklu „WOK w gminie Borzęcin”.

IMPREZY CHARAKTERYSTYCZNE DLA PRL – PRZYKŁADY

– 17.V.1971 – Uroczyste spotkanie z okazji “Dnia Działacza Kultury” z częścią rozrywkową artystów Państwowej Filharmonii Krakowskiej w PDK.

– 11.X.1971 – Święto Wojska Polskiego – akademia z udziałem solistów i zespołów PDK.

– 5.XI.1971 – Rocznica wybuchu Rewolucji Październikowej – akademia w PZGS, 6.XI – Rewolucja Październikowa – akademia w sali kina „Lotos”, koncert w wykonaniu artystów Państwowej Filharmonii w Krakowie.

– 20.XI.1971 – Dzień Nauczyciela – akademia w sali kina „Lotos”, koncert artystów Państwowej Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, koncert Orkiestry Dętej PDK.

– 28.XI.1971 – przegląd Amatorskich Młodzieżowych Zespołów Muzycznych.

– 18.XII.1971 – Inauguracja wyświetlania filmów na temat oświaty zdrowotnej.

– 5.I.1972 – 30. rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej (występ Tadeusza Szybowskiego – aktora scen krakowskich oraz zespołu kameralnego PDK).

– 10.IX.1972 – Dożynki w Laskówce Chorąskiej.

– 22.I.1973 – monodram z okazji 30- lecia Polski Ludowej w wykonaniu aktora teatru „Wybrzeże” Zbigniewa Łobodzińskiego na podstawie tekstów Tadeusza Kubiaka „A to Polska właśnie”.

– 18.V.1973 – Impreza rekreacyjno-rozrywkowa na wolnym powietrzu (spotkanie z poetką Marią Kozaczkową, turniej wiedzy społeczno – politycznej, występy zespołów)

– 22.VI.1975 – „Turniej Miast” z okazji święta Gazety Krakowskiej – II miejsce Dąbrowy Tarnowskiej.

– 19.VII.1975 – Święto Odrodzenia – część artystyczna w wykonaniu estrady krakowskiej pt. „Umiłowany Kraj”.

– 10.V.1976 – Uroczysty Koncert z okazji Dnia Domów Kultury i Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

– Cykl „Tylko fakty- ludzie dobrej roboty”: 24.I.1976 – impreza poświęcona przodownikom pracy Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy- oddział w Dąbrowie Tarnowskiej, 17.XII. – impreza poświęcona pracownikom Eksportowego Zakładu Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego w Dąbrowie Tarnowskiej (część artystyczna z występami: Maria Kozaczkowa, Janina Szawica), 15.X.1977 – pracownikom Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy Budownictwa w Tarnowie- oddział w Dąbrowie Tarnowskiej.

– 20.VII.1979 – 35-lecie odrodzenia Polski Ludowej (22 lipca) – w części artystycznej wystąpili artyści Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie w sali kina Lotos.

– 16.I.1981 – wieczornica z okazji 36. rocznicy Wyzwolenia Ziemi Dąbrowskiej.

– 5.XI.1982 – 65. rocznica Socjalistycznej Rewolucji Październikowej – uroczysta wieczornica.

– 19.I.1983– 38. rocznica wyzwolenia Ziemi Dąbrowskiej.

– 28.VIII.1983 – Miejsko- Gminne Dożynki w Nieczajnej Górnej.

– 2.X.1983 – I Konfrontacje Kulturalne Wsi – Nieczajna.

– 21.II.1984 – 38 lat ORMO (wręczenie odznaczeń i nagród pieniężnych przez I Sekretarza PZPR Stanisława Nogę).

– 28.X.1984 – II Kulturalne Konfrontacje Wsi i okolic.

– 22.IX.1985 – III Konfrontacje Kulturalne Wsi w Szarwarku.

– 21.IX.1986 – Konfrontacje Kulturalne Wsi.

– 1.IX.1986 – uroczysty więc i koncert Orkiestry Dętej z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

– 14.X.1986 – 43. rocznica LWP- prelekcja płk. T. Kopra.

– 16.I.1987 – 42 rocznica Wyzwolenia Ziemi Dąbrowskiej – wieczornica z częścią artystyczną zespołów MGOK: „Wiolinki”- kierownik A. Nowak, „Rabam’m”- kierownik Lesław Wieczorek.

– 20.II.1987 – 41. rocznica powstania ORMO (część artystyczna – Kapela Podwórkowa z MGOK i rodzina muzykująca Wenców).

– 15.IV.1987 – I Turniej Kulturalny Miast, Gmin o Puchar Wojewody Tarnowskiego – do finału zakwalifikowały się gminy: Dąbrowa Tarnowska i Szczucin.

– 22.VII.1987 – Święto Odrodzenia Polski – sala kina Lotos, wystąpili: „Nieczajnianki”, Kapela Podwórkowa, Rodzina Wenców.

KONKURSY, TUERNIEJE (poza recytacjami)

– 15.II.1972 – XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Radzieckiej

–        Styczeń 1972 – I Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Kolędniczych „Pastorałka”- Laureatów Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Obrzędowych

–        2.III.1973 – XII Ogólnopolski Konkurs Pieśni, Prozy i Poezji Radzieckiej, Konkurs Piosenki Żołnierskiej

–        17.I.1974 – Festiwal Zespołów Harcerskich „Braterstwo Broni” – eliminacje powiatowe w PDK

–        20.I.1974 – Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Karnawał Zimowy („Bolesławski Karnawał”)

–        26.I.1975 – III Bolesławski Karnawał Zimowy

–        2.III.1975 – Turniej Szachowy o indywidualne mistrzostwa powiatu (zorganizowany przez Powiatową Radę Zrzeszenia LZS)

–        9.III.1975 – Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Szachowe na rok 1975 (zorganizowany przez Powiatową Radę Zrzeszenia LZS)

–        4.IV.1976 – Przegląd Społecznych Ognisk Artystycznych województwa tarnowskiego: Dąbrowa Tarnowska, Wieliczka, Brzesko, Proszowice

–        11.II.1977 – Koncert Piosenki Radzieckiej – XVI eliminacje rejonowe w sali kina Lotos

–        14.V.1982 – I Konfrontacje Muzyczne Zespołów Rockowych z województwa tarnowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

–        VII.1982 – występ zespołu muzycznego „Dystans”

–        16.I.1983 – Przegląd Zespołów Kolędniczych (III miejsce- Klub „Ruch” w Gruszowie Wielkim)

–        4.II.1984 – II Rejonowy Przegląd Zespołów Kolędniczych

–        19.I.1985 – III Rejonowy Przegląd Zespołów Kolędniczych

–        23.II.1985 – XXIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Radzieckiej – eliminacje rejonowe

–        15.II .1986 – Eliminacje Rejonowe XXV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej

–        19.III.1986 – Eliminacje Rejonowe- współzawodnictwo szkół ponadpodstawowych o Kałamarski Laur

–        27.X.1988 – VII edycja Forum Inicjatyw Kulturalnych i Sportowych

–        21.I.1990 – Przegląd Zespołów Kolędniczych (grupa kolędnicza z Szarwarku- wyróżnienie)

CIEKAWOSTKI

–        18.IV.1973 – artykuł w „Dzienniku Polskim”: „Kiedy powstanie dąbrowski dom kultury?”

–        8.IX.1982 – plener malarski „Krajobraz ziemi dąbrowskiej”

–        22-25.IX.1984 – Dni Dąbrowy Tarnowskiej

–        16.II.1988 – artykuł Gazety Krakowskiej: „Kino „Lotos” zmienia właściciela”;
ma nastąpić przekazanie władzy krakowskiego OPRF na dyrektora MGOK Ryszarda Micka

SYNAGOGA – PLANY REMONTU I NOWEJ SIEDZIBY DK

–        2.XI.1979 – „Gazeta Południowa” – dyskusje i plany na temat stworzenia Domu Kultury w synagodze – artykuł napisała Elżbieta Borek.

–        21.II.1980 – artykuł dotyczący budowy Domu Kultury w synagodze – „Gazeta Południowa”.

–        Maj 1981 – plan budowy zaplecza i podbicia fundamentów synagogi – korygowanie kosztów przez Politechnikę Krakowską (artykuł w prasie lokalnej).

–        III.1982 – wpis do „Wiadomości” odnośnie remontu Synagogi wraz z planami modernizacji jej (opóźnienia i krytyka).

–        IV.1982 – nowosądeckie „Wiadomości” (tarnowskie) – artykuł „Kto zainteresuje się bożnicą w Dąbrowie Tarnowskiej?” – kilkuletni remont.

–        19.III.1983 – zarys historyczny istnienia synagogi oraz plany na najlepsze wykorzystanie jej w przyszłości – artykuł Adama Bartosza.

–        II.1988 – artykuł prasowy „W budowie, w dewastacji…” Jerzego Rzeszuty dotyczący opłakanego stanu dąbrowskiej synagogi (niedokończone remonty, rozpoczęte i niezakończone prace, niszczenie budynku).

–        29.V.1988 – artykuł w „Temi „Dąbrowskie sprawy” dotyczący rozpoczętego i niezakończonego remontu synagogi oraz „marzeń” odnoszących się do wizji budynku po remoncie.

–        16.X.1988 – artykuł w „Temi” dotyczący wznowienia prac dąbrowskiej synagogi – napisał Jerzy Rzeszuto.

Zobacz również

INFORMACJE O DDK

HISTORIA

Dowiedz się więcej

INFORMACJE OGÓLNE

RODO

Dowiedz się więcej

PRACOWNICY

DDK

Dowiedz się więcej

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

PLASTYCZNE I TEATRALNE

Dowiedz się więcej

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

DDK

Dowiedz się więcej

KONKURSY I TURNIEJE

REGULAMIN

Dowiedz się więcej

STATUT

DDK

Dowiedz się więcej

BIP

DDK

Dowiedz się więcej

Partnerzy Dąbrowskiego Domu Kultury

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Adres

Adres: ul. Kościuszki 11,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
NIP: 871-10-20-484

strona kina “Sokół”: www.kinosokol.pl  

Dane kontaktowe

tel. 14-655-9214
fax: 14-656-5002
e-mail: ddk0@op.pl
e-mail do księgowości: ddk_ksiegowa@onet.pl

 

"Instytucja kultury Gminy Dąbrowa Tarnowska"