+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

Spotkanie Animatora z NCK z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej i Załogą DDK

Zadanie „Więcej kultury – więcej tlenu” w programie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zarządzanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie („Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne 2021”) jest obecnie w kluczowej fazie I etapu realizacji. To działania przygotowawcze, edukacyjne i diagnoza zakończona konkursem pomysłów i inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców. Trwają prace nad przygotowaniem...