Czasowe zawieszenie zajęć artystycznych w DDK

W związku z dzisiejszą konferencją prasową Rządu RP i wprowadzeniem kolejnych obostrzeń, mimo pominięcia aktywności domów kultury dotyczącej kół zainteresowań i zespołów artystycznych, posiłkując się zaostrzeniem danej odnośnie przelicznika osobowego na metraż pomieszczeń użytkowych (kościoły, sklepy – 1 os. na 20 m kw.) zawieszamy od 26 marca do 9 kwietnia 2021 r. spotkania i próby małych grup (taniec, plastyka). Jednocześnie warunkowo zostawiamy bez zmian zajęcia indywidualne (wokal, muzyka). Warunkowo, bo decyzja o udziale należy do rodziców dzieci uczęszczających na te zajęcia. Zawieszenie zajęć tanecznych bazuje na przesłankach: przelicznika osobowego na metraż oraz na komunikacie o zawieszeniu wszystkich zajęć sportowych poza sportem zawodowym w Polsce w okresie 27.03-9.04.21.

Na konferencji prasowej 7 kwietnia 2021 r. Minister Zdrowia w imieniu Rządu RP przedłużył obowiązujące obostrzenia do 18.04.2021 r.

About the author: ddk