Raport z diagnozy społecznej “Więcej kultury – więcej tlenu”.

Raport z diagnozy jest dokumentem podsumowującym I etap zadania “Więcej kultury – więcej tlenu” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne 2021. Jesienią będą na jego podstawie realizowane zadania społeczne, finansowane przez NCK i DDK. Ich nabór zostanie przeprowadzony do końca czerwca. Kluczowe dla formy i treści pomysłów / inicjatyw do zgłaszania są rekomendacje zawarte w ostatniej części raportu. Zachęcamu do kontaktu z punktem konsultacyjnym w DDK (tel. 14-6559214) i do składania inicjatyw do procedury naboru.

Link do pełnego tekstu raportu:

http://ddkdabrowa.naszbip.pl/nabor-inicjatyw-w-ramach-zadania-wiecej-kultury-wiecej-tlenu/n,diagnoza-spoleczna-wiecej-kultury-wiecej-tlenu

Link do regulaminu naboru pomysłów:

http://ddkdabrowa.naszbip.pl/nabor-inicjatyw-w-ramach-zadania-wiecej-kultury-wiecej-tlenu/n,regulamin-naboru-inicjatyw-lokalnych

Poniżej publikujemy esencję z Raportu – rekomendacje.

W naborze pomysłów proponuje się następujące moduły tematyczne pozwalające na pewną elastyczność w przygotowaniu projektów konkursowych. Moduły powinny być traktowane jako hasła uruchamiające wyobraźnię i dopuszczają wolną interpretację przedstawionych propozycji. W naborze istotne jest, aby powołać się przynajmniej na jeden z poniższych modułów.

Moduł „Regeneracja” – obejmuje projekty twórczego relaksu, wypoczynku przez kulturę, łączenie kultury z rekreacją, przeciwdziałaniem depresji, zmniejszaniem stresu. W ramach modułu mieszczą się także projekty ekologiczne i obejmujące pozytywne, nieinwazyjne korzystanie z lokalnej przyrody.

Moduł „To My” – obejmuje projekty nakierowanie na lokalnego odbiorcę i producenta kultury, łączące tworzenie kultury (malarstwo, rzeźba, fotografia, film kulinaria) z jej prezentacją, a zarazem zwiększające udział społeczności lokalnej w korzystaniu z oferty DDK. W module tym mieszczą się także działania lokalnych twórców znanych i mniej znanych, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami i dokonaniami.

Moduł „Znowu razem” – obejmuje projekty międzypokoleniowe, aktywizujące całe rodziny (także rodziny z małymi dziećmi) lub osoby niespokrewnione z różnych grup wiekowych. Mieszczą się tutaj także projekty integracyjne budujące mosty między różnymi grupami wiekowymi, zawodowymi, mieszkańcami miast i wsi, ludźmi o różnych stylach życia, ludźmi pełnosprawnymi i ludźmi z niepełnosprawnościami. Moduł ma na celu dowartościowanie „bycia razem” po pandemii i bez barier.

Moduł „Siedem życzeń” – projekty pomyślane jako seria co najmniej 7 spotkań tematycznych (warsztaty, koła zainteresowań, kluby dyskusyjne) lub siedem odsłon jednego zagadnienia kulturalnego.

Moduł „Kotwica” – projekty utrwalające przynależność do gminy Dąbrowa Tarnowska, powiatu dąbrowskiego, celebrujące związki społeczności lokalnej z dziedzictwem materialnym i niematerialnym „małej ojczyzny”. Zaliczyć tutaj można także projekty skupione wokół lokalnych zabytków, miejsc pamięci i historii miasta gminy i powiatu. W ramach tego modułu można realizować projekty odwołujące się do współczesnego poczucia przynależności oraz projekty ukazujące historię społeczności lokalnej nowymi sposobami i metodami.

Moduł „Świat za progiem” – obejmuje projekty ponadlokalne, obejmujące współpracę w zakresie kultury pomiędzy instytucjami kultury, stowarzyszeniami i/lub samorządami z co najmniej dwóch gmin Małopolski w zakresie kultury lub dziedzictwa lokalnego partnerów projektu.

Moduł „Synergia” – projekty łączące co najmniej dwa rodzaje sztuki np. taniec i wystawa fotograficzna, muzyka i film, rzeźba i poezja, kulinaria i teatr lub jakiekolwiek inne konfiguracje.

Moduł „Premiera” – projekt prezentujący zupełnie nowe wydarzenie kulturalne, które nigdy wcześniej nie było realizowane w Dąbrowie Tarnowskiej np. konkurs piknikowy, komedia typu stand-up, mistrzostwa gier planszowych, filmowa lub inna prezentacja kultury mało znanej, np. kultury innego kraju czy grupy etnicznej. Zaleca się kontakt z Punktem Konsultacyjnym Dąbrowskiego Domu Kultury celem zbadania jakie działania już były prowadzone w ramach oferty DDK.

Moduł „Rodzic w kulturze” – projekt kulturalnego i twórczego zagospodarowania czasu rodziców, podczas którego dzieci uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w DDK lub organizacja grupy zabawowej dla małych dzieci i ich rodziców z wykorzystaniem motywów artystycznych takich jak muzyka, taniec, plastyka. W projektach tego modułu proponowane jest bardziej indywidualne podejście do rodzica jako osoby posiadającej potrzeby w zakresie kultury.

Moduł „Siła młodości” – projekt definiujący młodość jako stan ducha i sposób myślenia. Młodość fizyczna, jak również mentalna i intelektualna są wielkimi atutami tego miasta, co należy wykazać w projektach wchodzących w skład tego modułu. Mieszczą się tutaj działania nakierowane na udział ludzi młodych ciałem lub duchem, promujące optymizm i tzw. „dobrą energię”.

Moduł „Ożywienie otoczenia” – zwrócenie uwagi na wzbogacanie otoczenia Dąbrowskiego Domu Kultury zarówno w zakresie przestrzeni jak i uczestnictwa nowych osób. Celem modułu jest wyjście DDK w przestrzeń lokalną, ale także promocja działań związanych z potencjałem nowych ludzi. Proponowane projekty mogą obejmować fizyczną zmianę otocznia np. mural, street art lub imprezę plenerową, która pozwala na twórcze wykorzystanie przestrzeni.

About the author: ddk