DWA STOWARZYSZENIA NA STRAŻY TRADYCJI

Dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego                              i Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna pozyskały środki w ramach Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie służące promocji folkloru i bogatej tradycji kulturalnej regionu, co może poprawić atrakcyjność turystyczną Powiśla Dąbrowskiego. Ponad 23 tys. zł posłużyły do uszycia 6 kompletów dziewczęcych i chłopięcych strojów ludowych Lachów Sądeckich. Stroje będą używane przez zespół „Nieczajnianie” pod patronatem honorowym tych obu stowarzyszeń podczas występów publicznych na festynach, dożynkach a także przez społecznie działających na rzecz kultywowania folkloru osób podczas innych imprez promocyjnych (np. targowych).

About the author: ddk