„SOLIDARNI Z UKRAINĄ” – KLASYKA, PIOSENKA, JAZZ, FOLKLOR I BIG BAND ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ W TARNOWIE

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Muzycznej w Tarnowie wystąpili w sali „Sokoła” w Dąbrowie Tarnowskiej z pięknym i bogatym koncertem pod hasłem pomocy bohaterskiej Ukrainie. Nad całością czuwał Piotr Pociask, na scenie zaprezentowali talenty muzyczne i wokalne uczniowie szkoły II stopnia.
Koncert uświetnili swoją obecnością samorządowcy: Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i jego zastępca Stanisław Ryczek. Wśród widzów byli członkowie zarządu UTW przy DDK: Prezeska Krystyna Guzik, Małgorzata Majchrowicz i Marian Rzeźnik. Na program złożyły się utwory klasyczne (skrzypce, wiolonczela), jazz, folklor (zespół muzyczny) , pop z elementami bluesa (wokaliści z akompaniamentem zespołu złożonego z nauczycieli) i szczególnie podobający się dąbrowskiej publiczności, o czym świadczyły gromkie brawa, big band z ciekawymi aranżacjami znanych utworów. Dyrygentem tej grupy był Michał Król, zespół folklorystyczny poprowadził Krzysztof Krawczyk, a z wokalistkami pracowała Ewa Siembida Jachym, która wystąpiła z jedną z nich w finałowej piosence. Gościnnie na kontrabasie grał absolwent SM Michał Kołodziej, w realizację wydarzenia zaangażował się mocno nauczyciel fortepianu Tomasz Jachym. Podczas koncertu zbierano wolne datki na potrzeby uchodźców z Ukrainy, przybywających coraz liczniej do powiatu dąbrowskiego. Pomagał je zbierać wolontariusz, absolwent SM w Tarnowie – Maksymilian Mol. Zostaną one przekazane gminnemu koordynatorowi ds. pomocy uchodźcom ukraińskim przebywającym w Dąbrowie Tarnowskiej.

About the author: ddk