WARSZTATY „TEATRALNE TROPY” DLA DĄBROWSKIEJ MŁODZIEŻY Z PASJĄ

Matylda Baczyńska – aktorka, reżyserka, Dyrektor ds. artystycznych Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego poprowadziła kilkugodzinne warsztaty na scenie Dąbrowskiego Domu Kultury dla młodych aktorów zrzeszonych w kole teatralnym DDK i kilku osób z grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie.

Warsztaty były możliwie dzięki współpracy merytorycznej w dziedzinie edukacji artystycznej DDK z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu (koordynatorka ds. teatru amatorskiego w regonie – Ilona Stanaszek). Sfinansował je ze środków budżetowych dom kultury w Dąbrowie. Tematyką praktycznych działań prowadzonych przez Matyldę Baczyńską były elementy budowania dramaturgii w etiudach aktorskich. Zajęcia z udziałem 18 aktorów bardzo pomogą w codziennej pracy instruktorów z młodymi pasjonatami teatru i w nowych projektach z tej dziedziny sztuki w niedalekiej przyszłości.

About the author: ddk