PROTEST DRUŻYNY BIORĄCEJ UDZIAŁ W TURNIEJU

Drużyna biorąca udział w Wielkanocnym Turnieju Siatkówki w Dąbrowie Tarnowskiej „Brajanki” złożyła protest odnośnie złamania regulaminu przez zespół „Absolwenci” Wojnicz. Protest dotyczy nieuprawnionego udziału jednego z zawodników „Absolwentów” – Mateusza Hudego (zawodnik zarejestrowany w klubie „Gryf” Brzesko).

Organizator turnieju Paweł Chojnowski – Dyrektor DDK zapoznał się z materiałem dowodowym (zdjęcia i informacje personalne ze strony internetowej klubu) i przeprowadził rozmowę z zawodnikiem oraz kapitanem drużyny „Absolwenci”. Z uzyskanych podczas wywiadu informacji wynika, że Mateusz Hudy nie występował w meczach klubowych z powodu długotrwałej kontuzji i de facto nie jest czynnym ligowcem w sezonie 2022-23. Paweł Chojnowski poinformował strony o weryfikacji informacji ze stanem formalno-prawnym bezpośrednio po zakończeniu zawodów – fazy eliminacyjnej. Publicznie, za pośrednictwem strony internetowej DDK i portalu na Facebooku przedstawił też stanowisko o badaniu sprawy i podjęciu ostatecznej decyzji do 28.03.23 r. odnośnie oddalenia lub uznania protestu.

W wyniku sprawdzenia stanu faktycznego ustalono:

  1. Mateusz Hudy jest na liście zawodników „Gryfa” Brzesko, choć w sezonie nie reprezentował klubu na boisku podczas rozgrywek (ale formalnie nie przestał być zawodnikiem, bo nie został zawieszony).
  2. Nie ma tego zawodnika na liście zgłoszonej przez kapitana „Absolwentów” do turnieju w Dąbrowie Tarnowskiej (formalnie nie jest uprawniony do gry w turnieju).
  3. W regulaminie zawodów jest jednoznaczny zapis: „Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej drużyny” oraz w innym miejscu: „Drużyna, która zgłasza się do turnieju, nie może mieć w swoim składzie na boisku zawodników ligowych PZPS (zgłoszonego do rozgrywek ligi IV lub wyższej w danym sezonie”.

Po rozpoznaniu sprawy i weryfikacji danych podjęto decyzję o dyskwalifikacji „Absolwentów” Wojnicz z powodu złamania dwóch punktów regulaminu i przyznaniu walkowera w meczach eliminacyjnych tej drużyny 0:2 (0:50) – na podstawie zapisu w regulaminie.

Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

About the author: ddk