Najlepsze życzenia wielkanocne

Radosnego Alleluja, smacznego jajeczka i nadziei Zmartwychwstania w waszych sercach życzy Paweł Chojnowski – Dyrektor DDK wraz z Pracownikami.

About the author: ddk