WARSZTATY „TEATRALNE TROPY” DLA MŁODZIEŻY W DDK

Staraniem Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu i Dąbrowskiego Domu Kultury na scenie w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się warsztaty „Teatralne Tropy”, prowadzone dla młodzieży przez Józefę Zając-Jamróz – reżyserkę i wykładowczynię kilku uczelni artystycznych w Polsce. warsztatach wzięło udział 17 członków trzech grup teatralnych działających w regionie (z DDK, I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie). Celem był rozwój talentów i kompetencji indywidualnych młodych pasjonatów teatru oraz pomoc w codziennej pracy w zespołach amatorskich.
Józefa Zając-Jamróz – aktorka, reżyser i profesor nadzwyczajny byłej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (obecnie – Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego), wykładowca na uczelniach artystycznych w Polsce, jurorka w prestiżowych przeglądach teatralnych, laureatka nagród na międzynarodowych festiwalach teatralnych (min. festiwali teatrów jednego aktora), stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta., założycielka Teatru Proscenium.

About the author: ddk