WERNISAŻ STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY

W galerii DDK uroczyście otwarto wystawę zbiorową twórczości członków Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego. Ze względu na konieczność zapewnienia wszystkim aktywnym artystom odpowiedniej przestrzeni ekspozycyjnej od kilku lat organizatorzy wydarzenia: DDK i STKPD robią takie wystawy zbiorowe dwa razy w roku. Jesienią wystawia część twórców, na wiosnę pozostali.

Na ekspozycji, która będzie dostępna dla zwiedzających do końca listopada, można zobaczyć obrazy olejne, grafikę, grafikę komputerową, rzeźby, rękodzieło artstyczne (szczególnie intrygująco prezentują się wykreowane przez Justynę Wiatr postacie ludzkie stworzone ze słów … piosenek, ceramika – ciekawe przykłady sztuki użytkowej autorstwa Justyny Podsady, odważne kompozycje kolorystyczne Anny Morawiec, oryginalna biżuteria Danuty Szczygieł).

W wernisażu wzięli udział bliscy i znajomi artystów oraz przedstawiciele lokalnej społeczności, m.in.: Krystyna Guzik – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK i Renata Bączek – Dyrektor Dziennego Domu Senior+.

Wystawiają (w kolejności alfabetycznej): Zdzisław Banaś, Iwona Bielaszka-Podsada, Anna Lekarczyk, Anna Morawiec, Izabela Moździerz, Justyna Podsada, Danuta Szczygieł, Justyna Wiatr, Elżbieta Wiatr, Agata Wrona. Obrazom Agaty Wrony towarzyszą wiersze Anny Lekarczyk, tematycznie tworzące z nimi harmonijną całość.

Wystawę uroczyście otwarli: Elżbieta Wiatr – Prezes STKPD i Paweł Chojnowski – Dyrektor DDK.

About the author: ddk