SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM W ŚNIEŻNEJ OTULINIE

Miasto zasypane śniegiem, ale to wcale nie przeszkodziło świętemu Mikołajowi dotrzeć na spotkanie z ponad 320 dziećmi w Dąbrowie Tarnowskiej w sobotni poranek i przedpołudnie 2 grudnia. Miejscem spotkania była pięknie odrestaurowana synagoga, czyli Ośrodek Spotkania Kultur (nazwa zobowiązuje).

Rekordowa pod względem uczestników akcja, wymagająca podziału na 5 grup, była możliwa dzięki solidarnemu wsparciu finansowemu wszystkich trzech rad osiedlowych w Dąbrowie Tarnowskiej.

Organizatorami spotkania byli – jak w ubiegłych latach – Dąbrowski Dom Kultury i Spółdzielnia Mieszkaniowa. W przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia wzięły bardzo aktywnie i ofiarnie udział pracownice DDK związane na co dzień z Centrum Osiedlowym (świetlica): Elżbieta Wiatr i Paulina Białas oraz Spółdzielni Mieszkaniowej. Organizatorzy reprezentowani byli na spotkaniu przez Pawła Chojnowskiego – Dyrektora DDK i Mariusza Micka – Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy podziękowali przewodniczącym miejskich rad osiedlowych za zrozumienie potrzeby tej inicjatywy społecznej i jej wsparcie: Andrzejowi Gizie, Marcinowi Kądzielawie i Dariuszowi Lizakowi.

W akcję zaangażowali się ponadto wolontariusze, pełniąc role śnieżynek i reniferów, pomagając św. Mikołajowi w rozdawaniu prezentów. Ich pełna lista: Józef i Paweł Monkiewiczowie, Izabela Świerzyńska, Kamila Minorczyk, Przemysław Błaszkowski, Marcel Balasa, Sebastian Żołądź, Piotr Jaworski, Emilia Celak, Patryk Wąż, Natalia Tomoś, Blanka Pietras, Kinga Fido, Justyna Wiatr i Oliwia Miłkoś.

About the author: ddk