XXI Dzień Pamięci o Holocauście i zbrodniom przeciwko Ludzkości

Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego

organizuje

przy współpracy  Dąbrowskiego Domu Kultury

11. 04. 2024 roku o godz. 900

w Dąbrowskim Domu Kultury

ul. Kościuszki 11

XXI  Dzień Pamięci o Holocauście

i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości

 „Nie masz już w Polsce żydowskich miasteczek”

pod patronatem

Starosty Dąbrowskiego- Lesława Wieczorka

 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej- Krzysztofa Kaczmarskiego

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych  do udziału w konkursach, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi  oraz imprezach towarzyszących.

Informacji na temat obchodów można zasięgnąć u organizatorów

ZS im. K. K. Baczyńskiego, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 5

tel. 14  6422521

e-mail: jestelmach@gmail.com

 

Program imprezy

I.  Udział w organizowanych konkursach:

  1. Konkurs Recytatorski

Z każdej szkoły można zgłosić 2 uczestników, którzy przygotowują do wygłoszenia utwór  poetycki lub fragment prozy. Przy doborze repertuaru prosimy kierować się tematyką dotyczącą Holokaustu lub  żydowskim pochodzeniem autora. Czas recytacji nie może przekraczać 3 minut.

  • Konkurs Wokalny

Uczestnicy przygotowują jeden utwór śpiewany, którego tekst lub muzyka związane są z kulturą żydowską; można korzystać z akompaniamentu.

  • Konkurs Tańca

Uczestnicy przygotowują jeden układ taneczny do muzyki żydowskiej; maksymalny czas prezentacji 5 minut.

  • Konkurs Fotograficzny

Przedmiotem oceny jury będą samodzielnie wykonane fotografie przedstawiające ślady historii, kultury i obyczajowości Żydów, dawnych mieszkańców „naszej małej ojczyzny”. Na odwrocie na załączonej lub naklejonej kartce winien znaleźć się krótki opis   oraz dane autora.

Prace należy  przesłać lub doręczyć do 08. 04. 2024 roku.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody i dyplomy ufundowane przez sponsorów i organizatorów.

II. Projekcja filmu o powstaniu w getcie warszawskim

III.  Udział w ogólnopolskiej „Akcji Żonkil”

IV. Udział w wystawie prac konkursowych

„Judaica w fotografii współczesnej”

V. Spotkanie z młodzieżą amerykańską w ramach Międzynarodowego Projektu
     o Holokauście.

VI. Degustacja potraw z kuchni żydowskiej

                                                                 Karta zgłoszeniowa

powinna być dostarczona do Organizatorów do dnia 8 kwietnia 2024 r.

Rodzaj konkursu:……………………………………………………………..

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………..

Szkoła i klasa:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

Repertuar (w przypadku konkursu artystycznego): …………………………..

…………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna:…………………………………………………….

Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie: …………………. …………

About the author: ddk