+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

“Dostępność zasobów cyfrowych online” – darmowe, zdalne szkolenia DDK dla dzieci i młodzieży.

Darmowe szkolenie na temat “Dostępności zasobów cyfrowych online” w ramach projektu “Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim” dla dzieci i młodzieży. Dąbrowski Dom Kultury bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”. Celem projektu jest: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów...

“Więcej kultury – więcej tlenu” – zadanie DDK w programie “Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”.

“Więcej kultury – więcej tlenu”. Informacje o zadaniu w programie “Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne”. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału. DDK jest autorem zadania „Więcej kultury – więcej tlenu” (w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”), na które składa się diagnoza potencjału oraz potrzeb społecznych w środowisku i...