Darmowe szkolenie na temat “Dostępności zasobów cyfrowych online” w ramach projektu “Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim” dla dzieci i młodzieży.

Dąbrowski Dom Kultury bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”.

Celem projektu jest:
podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, a ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu „Dostępności zasobów cyfrowych online” (nabór małych grup w wieku 10-14 i 15-18 lat). Termin zgłoszeń e-mailem do DDK – 12.04.2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Zachęcamy do kontaktu!

Szkolenie będzie prowadzone online, za pośrednictwem darmowej platformy / aplikacji Teams w dni powszednie w godzinach popołudniowych.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegóły o programie na portalu:

Home

Moduły tematyczne zajęć (łącznie 16 spotkań, każde 90 min.):

  • Przegląd dostępnych archiwów treści – jak znaleźć informacje, których
    potrzebujemy?
  • Jak analizować dane, gdy nie umiemy programować?
  • Jak tworzyć lokalną encyklopedię na bazie Wikipedii?
  • RODO: skąd brać dane do analizy, żeby nie popaść w konflikt z prawem?
  • Dobre praktyki tworzenia baz danych z wykorzystaniem arkuszy
    kalkulacyjnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Adres

Adres: ul. Kościuszki 11,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
NIP: 871-10-20-484

strona kina “Sokół”: www.kinosokol.pl 

Dane kontaktowe

tel. 14-655-9214
fax: 14-656-5002
e-mail: ddk0@op.pl
e-mail do księgowości: ddk_ksiegowa@onet.pl

Dane kontaktowe

“Instytucja kultury Gminy Dąbrowa Tarnowska”