+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

DRUGA CZĘŚĆ ZADANIA „WIĘCEJ KULTURY – WIĘCEJ TLENU” W TOKU

Realizacja zadania DDK „Więcej kultury – więcej tlenu” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021” wkracza w fazę zasadniczą. Po rzetelnej diagnozie przeprowadzonej w środowisku lokalnym wiosną b.r. i wyborze jeszcze przed wakacjami inicjatyw społecznych przyszedł czas na ich urzeczywistnienie. Cztery podmioty zaczynają albo zdążają do podsumowania swych działań kulturotwórczych....