DRUGA CZĘŚĆ ZADANIA „WIĘCEJ KULTURY – WIĘCEJ TLENU” W TOKU

Realizacja zadania DDK „Więcej kultury – więcej tlenu” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021” wkracza w fazę zasadniczą. Po rzetelnej diagnozie przeprowadzonej w środowisku lokalnym wiosną b.r. i wyborze jeszcze przed wakacjami inicjatyw społecznych przyszedł czas na ich urzeczywistnienie.

Cztery podmioty zaczynają albo zdążają do podsumowania swych działań kulturotwórczych. Najwcześniej ruszyli seniorzy („Aktywny senior dąbrowski”). W sierpniu i we wrześniu odbyły się warsztaty dziewiarskie w Dąbrowie, plastyczne w Domu Malarek w Zalipiu, „Spotkania z filmem” w Kinie „Sokół” z nadzieją na trwałą reaktywację dyskusyjnego klubu filmowego. Niezwykłym podsumowaniem projektu będzie koncert piosenki francuskiej w sali DDK 4 października w wykonaniu dwójki artystów związanych z krakowską Piwnicą pod Baranami: Yagi Kowialik i Walentyna Dubrowskiego.

W piątkowy wieczór na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego wystąpi młody zespół „Obywatele DT”, który wraz z zaproszonymi gośćmi i wszystkimi chętnymi do muzycznych improwizacji stworzy niepowtarzalną aurę jesiennego koncertu w rewitalizowanej społecznie i kulturowo centralnej części miasta (rynek po otwarciu obwodnicy, przed rewolucyjnymi zmianami architektonicznymi planowanymi w niedalekiej przyszłości przez samorząd gminny) p.n. „Dąbrowskiej Jam Session”.

Pozostałe dwie inicjatywy ruszają w środowisku dzieci i młodzieży, trzecia to „InteGRAcja na Spadowej”. Rozpoczynają się warsztaty z tworzenia strategii i zasad gry planszowej, której efektem ma być wydanie unikatowej gry, opracowanej przez uczestników zajęć świetlicowych w Centrum Osiedlowym, finałem będzie turniej rodzinny gier planszowych, angażujących kilka pokoleń domowników – mieszkańców miasta. Czwarta inicjatywa – „Wszyscy nosimy w sobie talent” to praca warsztatowa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 na scenie (wrzesień, październik) zakończona uroczystym podsumowaniem – koncertem galowym z udziałem dzieci i ich rodziców. Pokaz talentów muzycznych, wokalnych i tanecznych będzie radosną formą uczczenia Święta Niepodległości Polski. Ma być menuet, mają być barwne kostiumy, pieśni i piosenki patriotyczne, na pewno będą łzy wzruszenia widzów i gości koncertu zaplanowanego na 7.11.

Całe zadanie, którego patronem jest Dąbrowski Dom Kultury, dofinansowane w dużej części zostało ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

About the author: ddk