ŚWIETLICA WYCHODZI NA POLE A TEATR IMPROWIZUJE I EKSPERYMENTUE – POMYSŁY WAKACYJNE DDK

Nie ma nudy na świetlicy osiedlowej przy ul. Spadowej 8 w Dąbrowie Tarnowskiej i w kole teatralnym DDK. Wakacje to czas uwalniania wyobraźni i ciekawych pomysłów na zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Elżbieta Wiatr i Paulina Białas wraz z grupą podopiecznych, korzystając z fantastycznej pogody, zapewniły dzieciom ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Były zabawy z kolorową kredą, była gra na boisku „Orlik 2012” w piłkę nożną i kometkę, były szarady i zagadki na wytężanie młodych umysłów.
Z kolei w ramach otwartych zajęć środowych i sobotnich koła teatralnego pod kierunkiem Pawła Chojnowskiego i Karoliny Fido były gry i zabawy improwizacyjne: „Szufladka Pana Tadka”, „Szkatułka na kółkach” „Trzy trupy”, „Wstecz – naprzód”, „Stop – zmiana ról”. Dzieci pracowały nad oddechem przeponą i emisją głosu (ćwiczenia z dykcją, z wykorzystaniem trudnych fraz) i poznawały od podstaw tajniki „teatru cieni”.
Do końca wakacji jeszcze wiele atrakcji teatralnych, animacyjnych, muzycznych i plastycznych!

About the author: ddk