KOLEJNE ELEMENTY EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W OSK

Kute żelazne podkowy, gwoździe oraz fragmenty podków,  których pochodzenie datuje się na okres epoki nowożytności oraz strug to części przygotowywanej wraz z najsłynniejszym, opisywanym już w poprzednim tekście krzemieniem w ramach nowej oferty eksponatów archeologicznych w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej (dawna synagoga). Elementy metalowe najprawdopodobniej pochodzą ze starej kuźni, która występowała na terenie Dąbrowy Tarnowskiej kilkaset lat temu. Odnaleziony na terenie Dąbrowy Tarnowskiej fragment struga, narzędzia używanego do ręcznej obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych uzupełnia obok części ceramiki gablotę, która pod koniec tego tygodnia będzie dostępna dla zwiedzających na II piętrze tzw. Babińca. Strug datowany jest na przełom XIX i XX wieku.

Kute podkowy i ich fragmenty pochodzą z epoki nowożytności. Występowanie kutych elementów na naszym obszarze należy łączyć ze stanowiskiem starej kuźni badanej na stanowisku archeologicznym obok budowanej kilka lat temu obwodnicy.

About the author: ddk