WARTOŚCIOWY FILM Z PRELEKCJĄ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W „SOKOLE”

Kino „Sokół” to nie tylko filmy repertuarowe, cykliczne akcje (maraton horrorów, „Kino na Szpilkach”, familijne seanse z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek), ale również edukacja skierowana do różnych wiekowo grup odbiorców. Klub filmowy „Sokole Oko” działający od ponad 3 lat w środowisku seniorów z UTW, adaptacje lektur szkolnych (np. seria o Mikołajku), ciekawe spotkania z historią (np. „Orzeł. Ostatni patrol”, „Orlęta. Grodno’39”) to przykłady takiej działalności ponadstandardowej.

Dzięki dofinansowaniu Sieci Kin Studyjnych do działalności edukacyjnej i promocyjnej, w związku z nietypowym obrazem II wojny światowej i losu polskich Żydów w filmie „Filip” udało się zorganizować pokaz specjalny tego wartościowego i bardzo dobrego artystycznie utworu w połączeniu z prelekcją przedstawioną przez filmoznawczynię Annę Niziołek oraz dyskusją na gorąco po obejrzeniu filmu. W spotkaniu wzięło udział blisko 50 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dyrektor DDK i pracownicy kina dziękują Dyrekcji I LO za przyjęcie zaproszenia przez młodzież tej szkoły i umożliwienie skorzystania z pożytecznej lekcji, niosącej sporo wartości wychowawczych i wiedzy humanistycznej. Film w reżyserii Michała Kwiecińskiego bardzo spodobał się wrażliwym młodym ludziom.

About the author: ddk