69. EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO W POWIECIE DĄBROWSKIM

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Dąbrowski Dom Kultury, we współpracy Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu zorganizował 6 marca 2024 r. 69. edycję tego konkursu. W powiecie dąbrowskim komisja w składzie: Ilona Stanaszek (Przewodnicząca), Paulina Białas, Paweł Chojnowski nominowała do etapu rejonowego obejmującego trzy powiaty: dąbrowski, brzeski i tarnowski uczennicę I LO w Dąbrowie Tarnowskiej Patrycję Cudak w kategorii poezji śpiewanej. Etap ten odbędzie się w Centrum Kultury w Żabnie.

About the author: ddk